ا ve ٠

Ene ve zerre’den ibaret bir elif, bir nokta’dır.

٠

ا

Biri ا biri de ٠

Biri ene biri de zerre…

Biri yazının besmelesi biri de sayının fatihası…

Biri insaniyetin özü biri de kainatın temeli…

Biri alem-i asgar denilen insaniyet alfabesinin elifi biri de insan-ı ekber denilen kainatın matematiğinin noktası…

Biri enfüsi tefekkürün teleskobu biri de afaki tefekkürün mikroskobu…

Ene uluhiyetin kibriyalı cilvelerine nazır, zerre de rububiyetin ihtişamlı tecellilerine hazır…

Şirk ve küfran ile şiştiğinde biri enfüsi biri de afaki alemin tağutu…

Biri ehadiyetin odak noktası diğeri vahidiyetin azametli levhası…

Biri akrebiyet ve letafetin arşı, zirvesi biri de kurbiyet ve kesafetin bitmez mesafesi…

Biri gök, yer ve dağların kaldırmadığı ağır yük diğeri her şeyin içini ve dışını dolduran zarif mülk…

Biri ene biri de zerre…

Biri ا biri de ٠

ا

٠

Mustafa Said İşeri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Paylaşım