Menfi ve müspet

İnsan öyle bir dünyada yaşıyor ki her şey ile bir etkileşim halinde. Her gün kullandığı eşyadan tutun değişen hava şartlarına, hiç tanımadığı bir insanın ahvalinden tutun yolda vuku bulun bir kazaya, alt komşusunun bağırık seslerinden tutun yan komşusunun kahkahalarına kadar her şey ile etkileşim halinde. Kişilik özelliğinin rengine göre, müspet/olumlu ya da menfi/olumsuz şekilde duyguları etkileniyor. Bu etkileşim genellikle gayri ihtiyari şekilde oluyor. Seçimlerin/ iradenin … Okumaya devam et Menfi ve müspet

İhtiyaca ihtiyaç var!

Yıllar evvel bir arkadaş ile bir ihtiyaca binaen alış verişe çıkmıştık. Her ikimizin ihtiyacı bir idi lakin indirimde olan o kadar şeyi görünce hepsinden alalım diye tutturdu arkadaş. Baktık ki mimsiz medeniyet (deniyet) diye tarif edebileceğimiz kapitalist sistem parlak cazibedar dükkân camekânlarıyla bir şeye muhtaç iken yüz hatta bin şeye muhtaç eder bir hale sokmuştu. Birden ona şu soruyu sormuştum, “İhtiyacın var mı?” diye. Büyük … Okumaya devam et İhtiyaca ihtiyaç var!

Eşya ve Esma

Bazen insanın aklına bir anda bir hatıra gelir. Yıllar öncesi yaşadığı bir olay, o anki duyguları ile canlanır gözünün önünde. Her şeyi hissedersin. Bazen olur ki anlık da olsa zaman ve mekân mevhumunu bile yitirirsin. İşte böyle anlarda oturur düşünürüm. Sorarım kendime, “Ne oldu da böyle düşünür, hisseder oldun” diye. İnsan, fıtratı gereği geçmişiyle de geleceği ile de hüzünlenip, efkârlanıp, neşelenebilen bir varlık olması hasebiyle; … Okumaya devam et Eşya ve Esma

Doğru İslam ve doğru iman

İçinde bulunduğumuz zamanın en büyük problemlerinden birisi de “doğru İslam’ı ve İslam’a layık doğruluğu” bilmemek ve yaşayamamak… Risale-i Nur, anlayarak ve kabul ederek okuyan herkese, doğru İslam’ı ve İslam’a layık doğruluğu fiilen ve hâlen yaşatacak bir surette manevi olgunluğu, idraki ve feraseti kazandırabilir. Bu problem sadece “doğru İslam” kavramına da münhasır değil. Bu probleme ek olarak “doğru İslam” arayışının yanında “doğru iman” kavramı da gayet derecede … Okumaya devam et Doğru İslam ve doğru iman

Kadın

Müsbet yönüyle; Cenab-ı Hakk’ın cemali isimlerinin ve tecellilerinin en nadide bir tecelligahı olan varlıktır. İsm-i Rahim’in tecellisi olan şefkat duygusunun bu dünyadaki en liyakatli ve en mümtaz bir temsilcisidir. Rahmet-i İlahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden bir iksir-i nuranî olan şefkatin beşerdeki tezahürüdür. Hâlis, mukabele istemeyen; safi ve ivazsız olan şefkatin tecessüm etmiş timsalidir. Eşinin ve evlatlarının maneviyatını besleyen bir “şefkat … Okumaya devam et Kadın

Aşk ve evlilik nedir?

Bir arkadaşım evlilik ve aşk üzerine düşüncelerimi merak edip sordu. Sence “aşk ve evlilik nedir?” dedi. O anki halet-i ruhiyem ve kalbiyemin ifade kabiliyeti nispetinde birkaç tanım yapmıştım. Şimdi yazacaklarım düşüncelerimin hülasasının hülasası nevinden… Öncelikle bu gibi konularda tesirli bir tanım yapabilmenin birkaç faktörü var. Evvelen kişinin bu tanımlar üzerindeki manalara şiddetli ihtiyaç hissetmesi, saniyen soranın da anlama hissiyatının şiddetli olmasıdır. Kısacası her iki insanın … Okumaya devam et Aşk ve evlilik nedir?