Ne muhteşem bir Hakem ama!

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Büyük duyguların küçük bir küreye hapsolduğu bir geceydi. O gece hakem ne de çok konuşuldu. Öfkeler, itirazlar tamamen hakemeydi. Hakem taraf mı tutmuştu? Adaletine gölge mi düşürmüştü? Kararlarında hakkı gözetememiş miydi? Oysa hakem dediğin hükmü âdil ve kararları hikmetli olandı. Neticede kaderin adaleti tecelli etse de, hakemin zulmü geceye damga vurmuştu. Dünyeviler meclisinde o gece hakemin yanlı/ş tutumu tüm teferruatıyla saatlerce konuşuldu. Nice rüyalarının kâbusu … Okumaya devam et Ne muhteşem bir Hakem ama!