Bin İhlaslı Arefe günü

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Arefe günü bin defa İhlas suresini okumak selef-i salihinden günümüze intikal eden güzel bir İslami adettir. Kaynakları zayıf kabul edilse dahi “Kim arefe gecesinde bin defa  ‘Kul huvellahu ehad (ihlas suresi)’ okursa Allah kendisine istediğini verir”[1] gibi rivayetlerle ifade edilen ehemmiyetli bir hakikatin varlığı da inkar edilemez. “Arefe gününde müstahsen bir adet-i İslamiyeye binaen sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup…”[2] ifadesinden açıkça anlaşılacağı üzere Bediüzzaman Said Nursi … Okumaya devam et Bin İhlaslı Arefe günü

Tedvir ediyor kainat…

Serhad Aytaç

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor.
Serhad Aytaç

Latest posts by Serhad Aytaç (see all)

Topraktan insana, insandan toprağa, topraktan insana… Kıyamdan rükûa, rükûdan secdeye, secdeden kıyama… İlimden kudrete, kudretten ilme, ilimden kudrete… Semereden şecereye, şecereden semereye… Hayattan mevte, mevtten hayata… Günden geceye, geceden güne… Kıştan bahara, bahardan kışa… Evet, kâinatta her bir olgu, oluş süresince manevi olarak, semavatın kendine müdakkik bir gözle bakana kendinden önce ve kendinden daha kesin bir surette gösterdiği hakikati, bizlere kulakları sağır eden bir fısıltıyla … Okumaya devam et Tedvir ediyor kainat…