Bin İhlaslı Arefe günü

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Arefe günü bin defa İhlas suresini okumak selef-i salihinden günümüze intikal eden güzel bir İslami adettir. Kaynakları zayıf kabul edilse

Devamını okumak ister misin?

Tedvir ediyor kainat…

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor.
Latest posts by Serhad Aytaç (see all)

Topraktan insana, insandan toprağa, topraktan insana… Kıyamdan rükûa, rükûdan secdeye, secdeden kıyama… İlimden kudrete, kudretten ilme, ilimden kudrete… Semereden şecereye,

Devamını okumak ister misin?