Bataklığı kurutan bir sevk-i ilahi

Abdülhamid Karagiyim

Abdülhamid Karagiyim

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Abdülhamid Karagiyim

Sevk-i ilahi, hepimizin hayatına yön veren bir sır. Hakikaten, aklımızın ermeye başladığı yıllardan itibaren ne hayaller kurarız, ne planlar tasarlarız. Büyüdükçe hayallerimiz hedeflere dönüşür, planlar basit bir plan olarak kalmaktan çıkar, dallanıp budaklanarak ciddi biçimde krokisi çizilir. Hedeflediğimiz yolda ciddi adımlar atar dururuz. Üniversite mi kazanılacak? Nefessiz çalışılır. Güzel bir işe mi girilecek? Stajlarda elimizden gelen ardımıza konmaz. Çok ciddi hedeflere çok ciddi yatırımlar yapılır. … Okumaya devam et Bataklığı kurutan bir sevk-i ilahi

Hürriyet ve laubalilik

Nurullah Serbest

Nurullah Serbest

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi
Nurullah Serbest

Latest posts by Nurullah Serbest (see all)

Hürriyetçilerin ahlak-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece laubalilik göstermeleriyle… (Emirdağ Lahikası, s. 20) Risale-i Nur’un lahikalarında geçen bu cümlede iki kavram göze çarpmaktadır: Hürriyet ve laubalilik. “Hürriyet ortamı gerçekten laubaliliği de beraberinde getirir mi?” sorusuna dün ve bugünün Türkiye’si nazarından baktığımızda saltanat yönetimi, istibdat ve tek parti dönemlerinde insanlar her daim hürriyet arayışı içindedirler. Her türlü baskılara rağmen bu dönemlerde aydınlar yetişmiş … Okumaya devam et Hürriyet ve laubalilik

Risale-i Nurların neşir serencamı

Risale-i Nur, telifinden yirmi sene sonra teksir makinesi ile neşredilmiş ve otuz beş sene sonra da matbaalarda basılmaya başlanmıştır. İnşaallah bir zaman gelecek, Risale-i Nur külliyatı altınla yazılacak ve radyo diliyle muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzünü geniş bir dershane-i Nuriyeye çevirecektir. Tarihçe-i Hayatta yer alan yukarıdaki paragrafı şimdiye kadar eksik anladığımın yeni farkına vardım. Risale-i Nurların içinde gezinti yaparken yakaladığım ipuçlarını paylaşmak istedim. Daktilonun … Okumaya devam et Risale-i Nurların neşir serencamı

Bediüzzaman Said Nursi’nin hakiki varisleri ve vasiyetnamesi

Mustafa Said İşeri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Bediüzzaman Said Nursi “Medresetü’z Zehra erkânları” diye nitelediği sadık talebeleri için “hakiki vekillerim”[1] ve “hakiki varislerim”[2] demiştir. Onları  “fedakâr evladın çok fevkinde sadakatle şimdiye kadar hizmetleriyle her biri birer genç Said…”[3] mahiyetinde görmüş ve çok büyük bir kıymet vermiştir. Bediüzzaman’ın vekilleri –öncelikle- vasiyetnamede adı geçen Nur talebeleridir. (Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Atıf, Tillolu Said, Mustafa, Mustafa, … Okumaya devam et Bediüzzaman Said Nursi’nin hakiki varisleri ve vasiyetnamesi