Asrın anlayışına hitap eden Kur’anî lisan

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Kur’an’ın mu’cizevi yönlerinden biri de şebabetidir, yani asırlar geçtikçe gençliğini korumasıdır. Kur’an her asrın idrakine, anlayışına hitap eden bir ilahi kelamdır. Bunun bir neticesi olarak her asırda nice insanlar –ellerini, zihinlerini, kalplerini semaya açıp- asrın anlayışına hitap eden Kur’anî lisanı Mütekellim-i Ezeli’den talep ederler. Bu ulvî yönelişi Mehmet Akif’in dizeleri ne güzel özetler: Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı[1] Risale-i Nur da … Okumaya devam et Asrın anlayışına hitap eden Kur’anî lisan

Fok balıkları çok yalnız

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

Ramazan ayı gelince fetvalar havada uçuşmaya başlar. Yok efendim fazladan oruç tutuyoruz, yok efendim olmayan teravih namazını kıldırıyorlar, yok efendim çok sıcaklarda tutulmayabilir. Ramazan bitiyor kurban geliyor, yine fetva üstüne fetva. Yok efendim kurban yerine az bir miktar bağış yapsanız da olur, yok efendim büyükbaş kurbana 8 kişi ortak olsanız da olur. Bayramlar geçiyor fetvalar bitmiyor ki. Diğer bir taraftan arkadaş veya aile ortamı da … Okumaya devam et Fok balıkları çok yalnız

Takva: Bir kulluk üniforması

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

İstediği giysiyi tercih etmekte hür olan yegâne varlıktır insan. Zevkine, kültürüne, mesleğine, makamına göre şekillenen bir giyim hürriyetine sahiptir. İnsan bedenen giyinmeye muhtaç olduğu gibi, ruhen de manevi giysilere ihtiyacı vardır. Fatır-ı Hakîm, insana manevi giysilerini seçme hürriyeti de tanımıştır. Giyim fıtrîdir; tenin, gözün, aklın, kalbin hoşuna giden bir ihtiyaçtır. Giyim korunmaktır; sıcaktan-soğuktan, yağmurdan-rüzgardan, tozdan-topraktan. Giyim süslenmektir; nakış nakış, çeşit çeşit, rengarenk. Giyim örtünmektir, tesettürdür. … Okumaya devam et Takva: Bir kulluk üniforması

Yalan nedir?

Bediüzzaman Hazretleri İşaratü’l İ’caz adlı eserinde  “Söylemiş oldukları yalanlar sebebiyle… Bakara 2/10” ayetini tefsir ederken “Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır” gibi bir açıklamaya başvurur. Bu güzide açıklama beni yalanın mahiyeti hakkında tekrar düşünmeye sevk etti. Neden Bediüzzaman, kizb (yalan) için, insanları aldatmak ve İslam’ın kesinlikle yasakladığı bir davranış olduğundan hakikate ve sair insanlara bir cinayettir demek yerine, kudret-i İlahiyyeye bir iftiradır diyordu? Risale-i Nur’u dikkatli okuyan biri … Okumaya devam et Yalan nedir?