Hürriyet ve laubalilik

Nurullah Serbest

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi
Nurullah Serbest

Latest posts by Nurullah Serbest (see all)

Hürriyetçilerin ahlak-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece laubalilik göstermeleriyle… (Emirdağ Lahikası, s. 20) Risale-i Nur’un lahikalarında geçen bu cümlede iki kavram göze çarpmaktadır: Hürriyet ve laubalilik. “Hürriyet ortamı gerçekten laubaliliği de beraberinde getirir mi?” sorusuna dün ve bugünün Türkiye’si nazarından baktığımızda saltanat yönetimi, istibdat ve tek parti dönemlerinde insanlar her daim hürriyet arayışı içindedirler. Her türlü baskılara rağmen bu dönemlerde aydınlar yetişmiş … Okumaya devam et Hürriyet ve laubalilik