Emanete sahip çıkmak

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Cenab-ı Hak “insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan” beşeri, “şecere-i kâinatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek” insana ehemmiyet verdiğini göstermektedir. İnsan, hilafet ve emanet ile mükerrem olması, Rububiyetin külliyet-i şuununa şahit olması, kesret dairelerinde vahdaniyet-i İlahiyeye dellallık etmesi ve ekser mevcudatın … Okumaya devam et Emanete sahip çıkmak

Bediüzzaman ve matbuat

Bediüzzaman, Osmanlı döneminde düzenli aralıklarla çıkan gazete ve dergilerin tümünün ünvanı olan matbuatla 1897 yılında Vali Hasan Paşa’nın daveti üzerine Van’a gidip ve onun konağında kaldığı yıllarda tanıştı. Özellikle 1900 yılında Tahir Paşa’nın valiliği döneminde İngiliz Müstemlekât Nazırının gazetelerde çıkan “Bu Kur’an Müslümanların elinde olduğu müddetçe biz onlara hâkim olamayız. Ya Kur’an’ı onların ellerinden almalıyız veya onları Kur’an’dan soğutmalıyız” beyanatı üzerine “Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez … Okumaya devam et Bediüzzaman ve matbuat

Herkesin bir hatırası var

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Her bir kitap, her bir hatıra, hayata ve kâinata açılan bir pencere ve başkalarının gözünden yapılan bir tefekkürdür. Her birinde farklı bir bakış, farklı bir ruh, farklı bir düşünce dünyası ile karşı karşıyayızdır. Bediüzzaman; “Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.” demesi bu durumu da ifade etmektedir. Zira her hatıra o hatırayı yaşayanın, yaşadıklarını ruh dünyasında anlamlandırıp anlatması ile alâkalıdır. Yusuf … Okumaya devam et Herkesin bir hatırası var