Değerleri “topuz”laştırmak

Değerleri “topuz”laştırmak

“Yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir” demişti Şeyh Edebali. Yüksekte olmak ve aşağıda olmak elbette mekânla ilgili bir şey değildi ancak yüksekten düşmenin yerdeyken düşmekten daha tehlikeli olduğu herkesin malumudur. Hele bir de bu yükseklik dünyevi makamlardan değil de manevi değerleri temsilden kaynaklı ise daha tehlikelidir.
Hz. Peygamber (asm) bir hadis-i şerifinde “İnsanlar helak olur ancak bilenler kurtulur, bilenler de helak olur ancak yaşayanlar kurtulur, yaşayanlar da helak olur ancak ihlaslı olanlar kurtulur. İhlaslı olanlar da azim bir tehlikeyle karşı karşıyadır” diyerek bilmeme seviyesinden bilmek, yaşamak ve ihlasla devam ettirilmesi gereken bir süreçten bahseder. Bu süreç bizi yükseklere çıkarır ancak mesele orada kalabilmektir. Zira düşüldüğü zaman başkasının düşmesi gibi olmayacaktır.

Her şeyin bir zirvesi ve yüksek makamı vardır. Muhabbetin, dostluğun, kardeşliğin, hılletin vb. Said Nursi “En yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak” diye tarif ettiği hılletin gayet yüksek kulesine ihlas ile çıkılacağını, ihlas kırıldığı zaman ise orada tutunamayıp derin bir çukura düşüleceğini ifade eder.

Hılletin üssü’l-esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz.

Said Nursi Kur’an’ın mücevherat dükkanının dellalı olan şahsiyeti ile insanları iman, Kur’an hakikatlerine davet ediyordu. Bu vazifenin gerekleri ne ise ona dikkat ediyor ve öyle yaşıyordu. Misal olarak iman hizmeti ile meşgulken ve kendi tabiriyle imanın cereyanında iken siyasetle iştigal etmiyordu. Niye böyle yaptığını ise “nur ve topuz” metaforu üstünden anlatıyordu. “Nur” iman hizmetini ve iman hakikatlerini, “topuz” ise siyaseti temsil ediyordu. Bir insan bir eline “nur” bir eline de “topuz” alarak iman hizmeti yapacak olursa iki sonuç ortaya çıkacaktır: Birinci olarak insan bir elinde “nur” bir elinde “topuz” tutarak böyle bir hizmeti yürütmesi mümkün olmayacaktır. İkincisi iman hizmetine davet edilenler acaba “nur”la bizi kendine çekip “topuz”la dövmek mi istiyorlar diye düşünüp uzak duracaklardır. Yani böyle bir davete muhatap olanın “nur”,  “topuz”un aracı olarak mı kullanılıyor düşüncesi zihnine gelecek ve iman hakikatlerinden uzak duracaktır.

Bir elde “nur” bir elde “topuz” gösterildiği zaman, burada bir siyaset var diye insanların sizin davetinizden uzak durmaları “nur”dan yani iman hakikatlerinden uzak duracakları anlamına gelmiyor. Sadece sizin irşat tarzınızın yanlışlığından kaynaklı olarak sizden uzak duracaklardır. Ancak daha tehlikeli boyut ise elde “topuz”u göstermeden “nur” ve “nurani değerler” ile davet edip daha sonra arka planda birtakım siyasetlerin ortaya çıkmasıdır. Onun için siyaseti açıktan yapmak daha masum olacaktır. Zira değerlerin “topuz” haline getirilip araçsallaştırılması daha büyük bir cinayet olacak ve bu cinayeti gören insanlar sizin elinizde gözüken değerlere karşı mesafe koyup “nur”dan kaçacaklardır. Onun için siyaset yaparak aldatanlar aslında ihlas, uhuvvet ve kardeşlik diyerek aldatanlardan daha seviyelidir.

Bugün en büyük imtihanımız “nurani değerler”i elinde bulundurup yüksekte duranların temsil ettikleri değerlerin hakkını verememeleri ve bu sebeple birçok kişinin “nur”dan uzaklaşmasına sebep olmalarıdır. Yüksekte duranların bu cinayeti derin bir çukura düşmenin başlangıcı ve yüksekte durmanın sorumluluğunu yerine getirmemektir. Günümüzde artık değer yüklü konuşmalar tesirini göstermemekte ve dinlenilmemektedir. Zira değerler “topuz”laştırılmakta, sözler fiille tasdik edilmemektedir. Böyle bir durumda söz değil icraat, fiil ve yaşantı gerekir. Buna rağmen hangi gruba sorarsanız sorun “Bizim elimizdeki değerler her şeyin ilacı” denilerek propaganda ve sloganlar havada uçuşmaktadır.

Mehmet Kaplan
Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.