Hem hâkim, hem mahkum?

Hem hâkim, hem mahkum?

Sual: Zerreler birbirlerine hem hâkim hem mahkum neden olamaz veya birbirlerine hâkim ve mahkum olmadan bu işleri yürütemezler mi?

Elcevap: Kainatta tesis edilmiş bu düzen ve intizam zerrelerin birbirlerini bildikleri ve ona göre hareket ettikleri fikrini insana getiriyor. Ve her şey birbiriyle çok bağlı, yani bir zerre belki de diğer bütün zerrelerin hallerini, ne istediklerini bilmesi gerekir ve aynı zamanda kendisinin bütün hacatını diğer bütün zerrelere duyurması gerekir.

Bu düzen ve intizam, bir “üst şuur”un varlığını bize gösteriyor. Ayrıca maddede şuur olmadığını da biliyoruz (veya biliyor muyuz? Bunun üzerinde de ayrıca düşünülebilir.). Ayrıca bu üst şuurun düzeni ve intizamı sağlaması için her şeyi görür ve her şeyi işitir olması ve her şeyi bilmesi ve her şeye kudreti yetmesi gerekir. Ayrıca dediğim gibi her zerrenin diğerlerinden gelen mesajları alması ve diğerlerinin hepsine kendi ihtiyacı olan şeyleri mesaj atması gerekiyor. Bu ise bir kaos oluşturacaktı. Bunun yerine her şeyi gören ve bilen ve her şeye kudreti yeten bir varlık veya bir merkez bu tip bir karmaşaya gerek kalmadan her şeyi düzenli bir şekilde yürütebilir, organizatörlük işini hiçbir problem çıkmadan yapabilir.

Eğer ki bütün bu karmakarışık işler zerrelere bırakılsa idi kainatta bir kaos meydan alacaktı. Hadi eğer desen ki zerrelerin gerçekten mükemmel bir mesajlaşma sistemleri var ve hiçbiri diğerine karışmayacak bir şekilde birbirine ulaşıyor. Ancak birincisi, bunun ispatı lazım ki bunun ispatı daha müşkül bir yoldur, yani bilimsel olarak bunun ispatı gerekir ki o zaman bütün kainata şamil bir bilgi ve teknik insanda olmalı ve bunu ispatlayabilmelidir. Şöyle bir kaide vardır ki eğer bir şeyin ehveni varsa o kabul edilir. Hem ayrıca bu mesajlaşma sistemi var olsa bile bunu yapan bir kişiye yine ihtiyaç duyuluyor.

Elhasıl, bütün bu kainat, bir Hâkim-i zü’l-kudret’in, bir Sem-i Basir’in elinden çıkmıştır. Ve O, kainattaki bütün bu düzeni, intizamı ve sükuneti kayyumiyetiyle sağlamaktadır ve O’ndan başka bir yaratıcı olmasına ihtimal yoktur. Çünkü olsaydı, bütün kainat karışacaktı ve işler daha da müşkül bir hale girecekti.

Aziz Muhammed Akkaya
Latest posts by Aziz Muhammed Akkaya (see all)
Share

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.