Ne ekersem… Berat gecesinde…

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Dünya, ahiretin tarlası olduğundan hepimiz birer çiftçiyiz. Kainat ağacının meyvesi mahiyetindeki fıtratımızın anbarına istidat ve kabiliyetlerimiz sayısınca çekirdekler emanet edildi. Görevimiz de bu istidat ve kabiliyet çekirdeklerini iman ışığı, İslamiyet suyu ve kulluk toprağıyla besleyip terbiye etmektir. Ta ki bu mucizevi çekirdekler cennet baharında ebedi tuba ağaçlarını netice verebilsin. Ne ekersek onu biçiyoruz. Bu bir fıtrat kanunu… Tarlasına mısır eken hiçbir çiftçi üzüm, nar, hurma … Okumaya devam et Ne ekersem… Berat gecesinde…

Berat, aklanma gecesidir

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Üç Aylardan Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesidir. Allah’ın affı, mağfireti ve bağışlaması ile günah yükünden kurtuluşun ümit edilmesi sebebiyle bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat, Arapça berâet (el-berâ’e) kelimesinin dilimizdeki yaygın kullanılan şeklidir. Berâet ise, “iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması” manalarına gelir. Kısaca, berî olma, aklanma ve temize çıkma demektir. Kur’an-ı Kerim’de berâet kelimesi iki yerde geçer. … Okumaya devam et Berat, aklanma gecesidir