Doğru İslam ve doğru iman

Ali Bayar

Latest posts by Ali Bayar (see all)

İçinde bulunduğumuz zamanın en büyük problemlerinden birisi de “doğru İslam’ı ve İslam’a layık doğruluğu” bilmemek ve yaşayamamak… Risale-i Nur, anlayarak ve kabul ederek okuyan herkese, doğru İslam’ı ve İslam’a layık doğruluğu fiilen ve hâlen yaşatacak bir surette manevi olgunluğu, idraki ve feraseti kazandırabilir. Bu problem sadece “doğru İslam” kavramına da münhasır değil. Bu probleme ek olarak “doğru İslam” arayışının yanında “doğru iman” kavramı da gayet derecede … Okumaya devam et Doğru İslam ve doğru iman

Yön levhaları

İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

(Yıllar önce yolculuklarımızdan birinde kardeşlerle yaptığımız bir  tefekkürdür…) Metropolde yaşamak zor, yollar çok karmaşık, her ne kadar nihayetinde birbirine bağlı olsa da mahal-i maksuda kısa ve güvenli yoldan herkesin rahatça ulaşabilmesi için ciddi ve disiplinli bir yön levha sistemi gerekli. Yaşamaya çalıştığımız şehir bilmediğimiz bir yerse yön levhaları fazlasıyla önem arz eder. Hele bir de dilini bilmediğimiz bir mekânsa yön levhaları olsa bile yolumuzu bulmamız … Okumaya devam et Yön levhaları

Ahirzaman fitnesi

İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Fitne-i ahirzamanla beraber şiddetlendi küfrün taarruzu. Kal’a-i İslamiyet’in etrafındaki surların yıkılışı kolaylaştırdı dahili ve harici bid’alaların amansız istilasını. Hak ve son din İslamiyet aleyhine asırlardır birikmiş olan gayz ve kin boca oldu birden bire hiç umulmayan haliyle. Hayat-ı içtimaiyeye temas eden hiç kimse kurtaramadı elini, bedenini ve libasını o zakkum çekirdekleri olan günah ateşlerinden. Kapatılınca medreseler talip edilemedi hükm-ü Kur’an. Zikir sesleri kesilmişti artık tekkelerden, … Okumaya devam et Ahirzaman fitnesi