cami

Caminin cemali

Caminin cemali

Üniversite kampüsüne çok yakın mesafede küçük ama işlek bir mekan. Gelenlerin çoğu genç, çoğu öğrenci. Fakültedeki ders aralarında geliyor bazısı oraya. Şehrin merkezinde ve üniversiteye yakın olması gelenler için hayatı kolaylaştıran önemli bir husus. Müslümanların çoğunluğu teşkil etmediği bir ülkedeki…

Ayasofya, Hıristiyanlığın İslâmiyete devir ve tesliminin bir âbidesidir

Ayasofya, Hıristiyanlığın İslâmiyete devir ve tesliminin bir âbidesidir

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

“El-Câmi” bir araya getiren, istediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan manalarındaki Allah’ın sonsuz sayıdaki isimlerinden bir tanesidir. Ebced hesabıyla 114 ederek Kur’an ayetlerinin toplanmasına da tevafuk etmektedir. Kur’an’da daha çok insanları hesap gününde toplayan manasında kullanılan bu ismin…