hiyerarşi

Şamlı Hafız Tevfik’in düşündürdükleri

Şamlı Hafız Tevfik’in düşündürdükleri

Abdülhamid Karagiyim

Abdülhamid Karagiyim

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Abdülhamid Karagiyim

Şamlı Hafız Tevfik abi (Allah ondan ebeden razı olsun) diyor ki: Üstadımın en mühim bir düsturu olan kanaate riayet etmediğimden fakr-ı hale maruzum. Tevfik abi böyle diyerek neyi gösteriyordu? Devamında da söyleyecekti zaten… Bu hizmet-i Kur’aniyenin öyle bir kudsiyeti vardı…

İki-üç dakika temaşa edelim

İki-üç dakika temaşa edelim

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Her toplumun, milletin veya kabilenin kendine göre bir altın çağı vardır. Bu altın çağ ya geçmişte yaşanmış ya da gelecekte yaşanması umut edilmektedir. Bu beklentilerin ütopyaya dönüşmüş halleri olmakla beraber tarih içinde vukua gelenleri de vardır. Müslümanların altın çağı Asr-ı…

“Hiyerarşi” ve “din” üzerine sesli düşünüyorum…

“Hiyerarşi” ve “din” üzerine sesli düşünüyorum…

Latest posts by Faruk Erdem (see all)

Geçenlerde gündelik konular üzerine konuşuyoruz. Muhatabımın bir cümlesi çok dikkatimi çekti. – “Ya Faruk, bürokrasinin olmadığı yer mi var? Bürokrasi de, hiyerarşi de derecesine göre her yerde var…“ Evet üzerine daha önce epey düşünmüştüm bu kavramların. Özellikle hiyerarşi üzerine yoğunlaşmıştım…