Cerbeze ve zulüm, insaf ve tesanüd

İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Başlık perspektifinde Risale-i Nur’dan tanzim edilmiş nurani metinleri nefsimize okumak ve hakikatleri ruhumuzda yaşayabilmek, hayata tahkim edebilmek duasıyla… Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı mâneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. [1] Adalet-i mahzâyı ifade eden “Hiç … Okumaya devam et Cerbeze ve zulüm, insaf ve tesanüd

Aklın insaf abdesti

Abdülhamid Karagiyim

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Abdülhamid Karagiyim

Şahsi olsun, beraberce olsun Risale okumalarımızda sık sık şöyle bir durumla yüz yüze geliriz. Üstadın Risalelerde içtimai hayata dair tespit ettiği o kuşatıcı düsturları okuduğumuzda akıl, kalp ve ruhumuzda bir tasdik uyanır da, bugünkü toplum hayatının bu düsturlardan ne derece uzak düştüğünü düşünürüz. Ardından bir ümitsizliğin husule gelme tehlikesi doğar. Nasıl olacak da bu hakikatli düsturlar uygulamaya geçecektir. Yani teoriden çıkıp pratik hayata uygulanabilir olması … Okumaya devam et Aklın insaf abdesti

İnsaf

Latest posts by Münir Şahin Ağaryılmaz (see all)

Haksızlıkları sindirmenin en anlamlı hâlidir insaf. Bazen umum için hukukunu feda edebilmenin bir adıdır, bazense yapılanları bir kenara atmak ve yoluna devam etmenin formülüdür. Evet müminin vazifesidir kardeşini sevmek ve buna en büyük yardım ise insaftan gelir elbet. Fenalık varsa insaf olmalı, insaf varsa da acımak. İnsaf olmalı ki hatadan dönmeye, günahtan tevbeye yollar açık kalsın. İnsafı görür görmez tanımak elimizdedir. Biraz dikkat, insafın varlığını … Okumaya devam et İnsaf

Şura ve meşveret ayetleri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin en önemli esaslarından biri de meşveret ve şuradır. Çünkü meşveret ve şura, Kur’an’ın ehemmiyetli bir emridir. Bu ehemmiyetin bir neticesidir ki Ebu Hureyre radıyallahu anh “Ben Resulullah’dan daha fazla arkadaşları ile istişare eden hiçbir kimse görmedim.” tanıklığını dile getirmiştir. Hakiki manada bir hürriyet, ihlas ve tesanüd ancak meşveret ve şura ile mümkündür. Bediüzzaman Said Nursi, şura ve meşveretin ihlas ve … Okumaya devam et Şura ve meşveret ayetleri