Kavramlar üzerindeki perde: Ülfet

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Bu tekemmül ve tekâmül ahir ömre kadar devam etmektedir. Hayvanat için taallümle tekemmül söz konusu değildir. Bundan dolayı hayatı için lazım olacak bütün bilgileri öğrenmiş şekilde dünyaya gönderilmektedir. Bu durum netice veriyor ki insan imtihana tabidir, imtihan şartları gereği doğruları ve hakikati aklı ve çalışmaları ile bulması gerekmektedir. Hayvan ile insanın yaratılışındaki bu farklılık, … Okumaya devam et Kavramlar üzerindeki perde: Ülfet

Kavramlar aynı, kafalar karışık

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Kavramlarla düşünür, kavramlarla yazar ve kavramlarla konuşuruz. Kavramlar yaşadığımız dünyayı ve gündelik hayatı anlamlı kılar. O halde kavram nedir? Nasıl üretilmişlerdir? Kavramların bizim gündelik hayatımız için ehemmiyeti nedir? Zihnimizde mücerret (soyut) olarak yer alan şeylere kavram denir. Yani kavram temelde düşünce ile alakalıdır. Zihnimizde düşündüklerimizin, yani kavramların kullanılabilmesi için dile getirilmeleri gerekir. Dile getirilip kullanılmayan kavramlar kendi başlarına bir anlam ifade etmezler. Kavramların üretilmesinde çok … Okumaya devam et Kavramlar aynı, kafalar karışık