İslam dünyasının “cebanet”i

Latest posts by Said Yaşar (see all)

“CEBANET” ARAPÇA KÖKENLİ bir sözcük olup Osmanlıca lügatine girmiştir. Manaca korkaklık demek olan bu sözcük Kur’an’ın manevi tefsiri olan Risale-i Nur’da birçok yerde geçmektedir. En başta Üçüncü Söz’de “Evet her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir” denilmiştir. Peki insan cebanetin kaynağı olan dalalete nasıl düşer? Yani Müslümanlar sırat-ı müstakimden, iman ve İslam’ın doğru yolundan nasıl sapar? … Okumaya devam et İslam dünyasının “cebanet”i

Tedvir ediyor kainat…

Serhad Aytaç

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor.
Serhad Aytaç

Latest posts by Serhad Aytaç (see all)

Topraktan insana, insandan toprağa, topraktan insana… Kıyamdan rükûa, rükûdan secdeye, secdeden kıyama… İlimden kudrete, kudretten ilme, ilimden kudrete… Semereden şecereye, şecereden semereye… Hayattan mevte, mevtten hayata… Günden geceye, geceden güne… Kıştan bahara, bahardan kışa… Evet, kâinatta her bir olgu, oluş süresince manevi olarak, semavatın kendine müdakkik bir gözle bakana kendinden önce ve kendinden daha kesin bir surette gösterdiği hakikati, bizlere kulakları sağır eden bir fısıltıyla … Okumaya devam et Tedvir ediyor kainat…