sosyal medya

Siyasetçi dindar olamaz mı?

Siyasetçi dindar olamaz mı?

Selef-i Salihînden başka, siyasetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar, müttakî olanlar, siyasetçi olmazlar. Yani, maksad-ı aslî siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kalır, tebeî hükmüne geçer. Daha önce bizzat defalarca okuduğum ve dinlediğim, dahası siyasetçilerin dini zaafiyetine…

Gerçekten sen neyi biliyorsun?

Gerçekten sen neyi biliyorsun?

Herkes bilir bu hikâyeyi… Bilmeyenler de duymuşlardır, mutlaka birilerinden… Duymayanlar da okuyunca bilsinler o zaman burada okuduklarından… Bir zamanlar bir baba ve bir oğlu varmış. Babası oğluna sürekli “Senden adam olmaz” diyormuş. Babasının bu sözüne de oğlu darılmış, “Ben de…

Özgürlük alanım instagram

Özgürlük alanım instagram

Latest posts by Belgin Çakır (see all)

Tanımlamaları neye göre yapıyorlar bilmiyorum; “Y” nesli kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliğini taşıyan bu grup bağımsız olmayı seviyor ve özgürlüğüne düşkün diye tanımlanıyor. Yani kısaca özgürlüğüne düşkün ve kontrol edilmekten nefret eden nesle “Y” nesli deniyor ve…

Bence bu yazıyı okumayın!

Bence bu yazıyı okumayın!

Latest posts by Belgin Çakır (see all)

Ben hiç pizza sevmem, yemem de zaten derken mutfakta pizza kutusunun durduğunu kimseye söylememe gerek yok değil mi? Hadi canım küçükken annen de mi hiç yapmadı? Israrlarına dayanamadığı için en yakın fırından hamur aldırıp üstüne istediğin her şeyi koyup fırına…

Sosyal medya ve kimliksiz hürriyet

Sosyal medya ve kimliksiz hürriyet

Nurullah Serbest

Nurullah Serbest

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi
Nurullah Serbest

Latest posts by Nurullah Serbest (see all)

Teknolojik açıdan gelişen ve küreselleşen dünya ile birlikte hürriyet kavramı daha da önem kazanmıştır. Çeşitli ağlar üzerinden radyo, televizyon, telefon ve bilgisayar gibi araçlar vasıtasıyla çok basit ve hızlı bir şekilde iletişim kuran insanların oluşturduğu ortamın yani sosyal medyanın etkisiyle…

Tüketim çılgınlığı

Tüketim çılgınlığı

Enes Ergöktaş
Enes Ergöktaş

Latest posts by Enes Ergöktaş (see all)

Evet, ben bu gidişatı tüketim çılgınlığı olarak adlandırıyorum. Sahip olunabilen her şeyin bir ticaret metaı haline getirildiği günümüzde, insanlar mahremiyetini sosyal medya pazarında satışa çıkarıyor. Lakin bu ticaretin maalesef bir kazananı yok. Biz daha mini mini bir çocukken, daha çok…