Kârlı ticaret mevsimi: Şuhur-u Selase

Latest posts by Zehra Kocabaş (see all)

Biz bilirdik ki dört mevsim var. Biz bilirdik ki gökkuşağının yedi rengi var. Bir bilirdik ki kurulan dünya pazarı var. Şimdi hep bilirdik dedik ama ben bilmem zikrini çekmeyi unuttuk. Bizim hiçbir şey bilmediğimizi, yalnız Alim olanın Rabbimiz olduğunu unuttuk. Topraktan geldiğimizi, toprak olduğumuzu ve şeytanın ateşini söndürebileceğimizi unuttuk. Enfüsi pencerelere takılıp tefekkür penceresini aralamayı unuttuk. Dünyanın fani pazarlarında kârlı ticaretler yapıp ahiret azığı hazırlamayı … Okumaya devam et Kârlı ticaret mevsimi: Şuhur-u Selase

Zirveye çıkış yolculuğu

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Regaip gecesiyle başlayıp Kadir gecesiyle zirveye ulaşan bir kulluk yolculuğu başlıyor. Seksen üç basamaklı bir miraç mahiyetindeki bu mübarek Üç Ayların her bir günü ayrı bir kıymettedir. Her yıl tecrübe etmeye davet edildiğimiz “kulluğun kaf dağı”nın zirvesine ulaşma niyeti taşıyan manevi yolculuğu düşününce aklıma hep profesyonel dağcıların Everest maceraları gelir. Everest’e çıkmak bir tepeye çıkmak gibi olmadığı gibi Kadir gecesinin sırrına tam anlamıyla erişmek de … Okumaya devam et Zirveye çıkış yolculuğu

Berat, aklanma gecesidir

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Üç Aylardan Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesidir. Allah’ın affı, mağfireti ve bağışlaması ile günah yükünden kurtuluşun ümit edilmesi sebebiyle bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat, Arapça berâet (el-berâ’e) kelimesinin dilimizdeki yaygın kullanılan şeklidir. Berâet ise, “iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması” manalarına gelir. Kısaca, berî olma, aklanma ve temize çıkma demektir. Kur’an-ı Kerim’de berâet kelimesi iki yerde geçer. … Okumaya devam et Berat, aklanma gecesidir

Üç aylar: Manevi ticaret mevsimi

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Hicri, Kameri aylar arasında “Şuhur-u Selase”, diğer bir tabirle “Üç Aylar” diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların kıymeti Peygamber Efendimiz’in (ASM) vermiş olduğu ehemmiyetten kaynaklanır. Kâinatın Efendisi (ASM) bir hadis-i şeriflerinde “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurmasıyla Üç Ayların kıymetini dilegetirir. Arş-ı rahmet ve mağfiret okyanusundan nebean eden rahmet ve mağfiret bulutları Üç … Okumaya devam et Üç aylar: Manevi ticaret mevsimi