Beşinci yıl: yazarlarının bakışıyla Vukufiyet

MATERYALİST BİR ASIR tarafından zihni maddede boğulmak üzereyken Risale-i Nur’un mânâ âlemine girmek nasip olan her şahıs, dünya tasavvurunda esaslı bir paradigmatik kırılma yaşar. Artık o insan nazarında mevcudat ve hadisat bambaşka ve yepyeni bir boyut kazanmıştır. Vukûfiyet’e hayat veren şey de böyle bir bahtiyarlığa ermiş gençlerin iç dünyalarında yaşadıkları bu esaslı dönüşümleri kaleme dökme çabaları. Vukûfiyet’in bir önemli özelliği de ifrat ve tefrite düşmeden … Okumaya devam et Beşinci yıl: yazarlarının bakışıyla Vukufiyet

Mübalağa perdesi

Latest posts by Fatih Çınar (see all)

Hemen hemen herkesin hayatında şahit olduğu veya olabileceği gerçeklerden biridir, hakikatin yanlış temsilinin ne denli zararlı sonuçları doğurduğu. Söz gelimi dini hal ve kal diliyle tebliğe mükellef bir âlimin bu iki dili arasında bir uçurum gözlemleniyorsa dine muhtaç olanlar ile din arasına bir perde çekmiş demektir. Veya dini anlatırken abartıdan kaçınmıyorsa bu hem anlattığı hakikatlere karşı bir hürmetsizlik manasına gelir hem de abartıdan hoşlanmayanları yine … Okumaya devam et Mübalağa perdesi

2 yaşındayız

2014’ün Ocak ayının 1’inde doğdu Vukufiyet… Doğduğu gibi konuşmaya/yazmaya başladı mehdi-misal… Okudukça insan-ı ekber [kâinat] ve alem-i asgar [insan] kitaplarını, kalbinde ve dilinde hitap çiçekleri açtı teker teker… O rengârenk hitap çiçeklerini birbirinden güzel yazı buketlerinde topladı ve takdim etti güzellerin güzel yüzlerine, gözlerine, nazarlarına, gönüllerine… Günler günlere kavuştu, haftalar haftalara, hatta aylar aylara… Şimdilerde yılların hesabı yapılıyor… Yirmi dört ay süresince yazarları, yazıları ve … Okumaya devam et 2 yaşındayız

Vukûfiyet

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Vukûfiyet, bir duruştur ve duruluştur. Vukûfiyet, hakkın, hakikatin, ilmin önünde diz çöküp durmaktır. Vukûfiyet, karşısına geçip cehalet ve ülfeti durdurmaktır. Vukûfiyet, inceleyerek, araştırarak, derinleşerek bilgilenmektir. Vukûfiyet, vâkıf olmaktır. Vâkıf olanlar ile dostluk, yoldaşlık, arkadaşlık, kardeşliktir. Vukûfiyet, hayatını, ruhunu, aklını, kalbini, sırrını vakfediştir. Vukûfiyet, -Arafat Vakfesi şuuruyla- iman ve Kur’an hakikatlerinin ilim, hikmet ve irfanına vâkıf olma samimiyeti ve niyetidir. Vukûfiyet, “Bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-i … Okumaya devam et Vukûfiyet