vukufiyet

Mübalağa perdesi

Mübalağa perdesi

Hemen hemen herkesin hayatında şahit olduğu veya olabileceği gerçeklerden biridir, hakikatin yanlış temsilinin ne denli zararlı sonuçları doğurduğu. Söz gelimi dini hal ve kal diliyle tebliğe mükellef bir âlimin bu iki dili arasında bir uçurum gözlemleniyorsa dine muhtaç olanlar ile…

2 yaşındayız

2 yaşındayız

2014’ün Ocak ayının 1’inde doğdu Vukufiyet… Doğduğu gibi konuşmaya/yazmaya başladı mehdi-misal… Okudukça insan-ı ekber [kâinat] ve alem-i asgar [insan] kitaplarını, kalbinde ve dilinde hitap çiçekleri açtı teker teker… O rengârenk hitap çiçeklerini birbirinden güzel yazı buketlerinde topladı ve takdim etti…

Vukûfiyet

Mustafa Said İşeri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Vukûfiyet, bir duruştur ve duruluştur. Vukûfiyet, hakkın, hakikatin, ilmin önünde diz çöküp durmaktır. Vukûfiyet, karşısına geçip cehalet ve ülfeti durdurmaktır. Vukûfiyet, inceleyerek, araştırarak, derinleşerek bilgilenmektir. Vukûfiyet, vâkıf olmaktır. Vâkıf olanlar ile dostluk, yoldaşlık, arkadaşlık, kardeşliktir. Vukûfiyet, hayatını, ruhunu, aklını, kalbini,…