insan

Karşılıksız sevgiye sahip misin?

Karşılıksız sevgiye sahip misin?

Aziz Muhammed Akkaya

Aziz Muhammed Akkaya

Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Aziz Muhammed Akkaya

Latest posts by Aziz Muhammed Akkaya (see all)

Çocukları, ağaçları kabul ettiğiniz gibi kabul edin -şükran hisleriyle, çünkü onlar bize nimettirler- fakat onlardan beklentileriniz ve onlar üzerinde arzularınız olmasın. Ağaçların değişmesini beklemezsiniz, siz onları oldukları gibi seversiniz.                      …

Okumak, ama neyi?

Okumak, ama neyi?

İnsanı mı okumalı, kâinatın içinde bir nokta bile olamayan, ama mükemmelliğiyle hayran bırakan? Yoksa ölümü mü okumalı insan? Tüm kitaplar TEK bir kitabı anlamak için okunur diyordu bir yerde. Okuyoruz her birimiz, bunca yıldır okuyor âlimler, ama neyi? İnsan olmak…

Elif ihlâsı

Elif ihlâsı

Mustafa Said İşeri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Allah [الله]… İhlâs [إخلاص]… İnsan [انسان]… Allah ile insan arasında en özel bir irtibattır ihlâs… İhlâs, Allah ile insan arasındaki sırlara ortak olacak her şeyi aradan çıkarmaktır. Üçüncülere yer olmayan bir sırdır ihlâs… Kesretten arınmanın, duruluğun en kâmil halidir. Allah,…

Dünyadaki işimiz nedir?

Dünyadaki işimiz nedir?

Muhammed Aydın

Muhammed Aydın

Tecelliyat-ı esma-i İlahiyenin nakışlarına mütehayyir kalmış bir şekilde tefekkür edip mübalağada bulunarak ister ki; birisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın...
Muhammed Aydın

Latest posts by Muhammed Aydın (see all)

“Varlık yaratılmamıştı ve Allah’tan başka hiçbir şey yoktu.” İşte “O sultan-ı zîşan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin; ta nâsın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşaasını, hem kendi san’atının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin.”…

İnsan

İnsan

Aziz Muhammed Akkaya

Aziz Muhammed Akkaya

Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Aziz Muhammed Akkaya

Latest posts by Aziz Muhammed Akkaya (see all)

İnsan denen bilinmezi çözmeye çalışmak hem çok zevkli hem de çetin bir iş. “İnsanı neler oluşturur? İnsanlar arasında neler ortaktır? Neler ise ortak değildir?” gibi sorular ve bunların cevapları bir ömür, belki ömürler alacak kuvvette sorulardır. Okuduğum bir kitapta müziğin sanat…

Seçim senin

Seçim senin

İnsan denen eşsiz ve paha biçilemez varlığın derinliklerine doğru başlayan emsalsiz bir yolculuk. Kişinin kendini şahsiyetini, özünü, benliğini ve ruhunu keşfettiği on beşli yaşlarda başladı her şey. Zamanın nasıl tükendiği daha keşfedilmeden kişinin kendi tarafından, tanımadığı yepyeni durumlar türeyiverdi birdenbire…

Bir, yüz binden büyüktür!

Bir, yüz binden büyüktür!

“Onlar ki gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Bakara 2/3” Allah bizden ne istiyor diye merak eden her ehl-i aklın, Kur’an’ın kapağını açtığında ilk karşısına çıkan mana yüklü bir ayettir bu. Allah, Kur’an’ın annesi olan…