Mübarek mekanlara çocuksuz girilmez

Latest posts by Ömer Faruk Topçuoğlu (see all)

Muhterem müslümanlar! Dergahlar, tekkeler, zaviyeler, mescidler, camiler ve medreseler gibi mübarek yerler, iftardan hemen sonra evdeki bulaşıklardan, çocukların seslerinden kurtulmak

Devamını okumak ister misin?

Akrepten akrebiyete

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

İSTANBUL’UN ÖZELLİKLE FATİH semtinin insana yaşam sevinci ve huzur veren yönlerinden biri de tarihi dokusudur. Fatih semti özellikle yüzlerce cami

Devamını okumak ister misin?

Aciz insan ve tanrılık iddiası

Ahmet Feyzi Karabacak
Latest posts by Ahmet Feyzi Karabacak (see all)

İnsanlık tarihinin farklı dönemlerinde tanrılık iddiasında bulunanların var olduğu görülmektedir. Bu iddiada bulunanlar en genel manada iki kısma ayrılmaktadır. Birinci

Devamını okumak ister misin?

Düşünce çekirdekleri-7: Hayata dair

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Latest posts by Abdülhamid Karagiyim (see all)

1) Askerlik şubesi-aile hekimliği-askerî hastane arasında mekik dokuduktan sonra nihayetlendirebildiğim askerlik tecilimin ardından aklımda kalanlar: Mekanikleşen sistem Makineleşen insan Ruhsuz

Devamını okumak ister misin?

Anlamak

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

İNSANIN FITRATI BİR anlam arayışını ve etrafta olup bitenleri anlamlandırma çabasını gerekli kılmaktadır. Hayatın akışı içerisinde çok zaman anlamak ara

Devamını okumak ister misin?

Ekonomik dalgalanmalar ve Rezzak-ı hakiki

Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. (Haşiye: Konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar süt kutusu

Devamını okumak ister misin?

Kış yolculuğu

Latest posts by Ömer Faruk Topçuoğlu (see all)

ERKEN SAATLERDE UZUNCA yolculuğa karşı her zaman bir direnişi tazecik görürsünüz vücudunuzda. Yüründüğünde pişman olunmayacak vakitlerdir güneşin tulu ettiği anlar.

Devamını okumak ister misin?

Düşünce çekirdekleri-6: İlme ve hikmete dair

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Latest posts by Abdülhamid Karagiyim (see all)

HAKİKAT İLMİNİ, hakikî hikmeti istersen Cenab-ı Hakkın marifetini kazan. Çünkü bütün hakâik-i mevcûdat, ism-i Hakk’ın şuââtı ve esmâsının tezâhürâtı ve

Devamını okumak ister misin?

Yaratılışı evirip çevirmeden tefekkür

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

HAK DİN ile BİLİM arasında herhangi bir gerilim, tenakuz, çatışma söz konusu olabilir mi? Eğer bilim yaratılış kanunlarını kâinat kitabından

Devamını okumak ister misin?

Batı’ya mutedil bakışlar

Önümüzdeki vazifenin yeniden itidali sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda, birbiri ile irtibatlı olması gerekirken ayrılmış olanı, yeniden irtibatlandırarak birleştirmeyi

Devamını okumak ister misin?

1 2 3 21