Tefekkür

Peder ve validemizin kıymetini bilelim

Peder ve validemizin kıymetini bilelim

Peder, cesaret ve koruyup kollamada bir abide. Evladını kucaklayıp muhafazasına alan bir derya. Evladının dünyevi ve uhrevi ihtiyaçları için dur durak demeden uğraş veren er kişi. Şefkat ve merhametiyle, sırtını dayayacak kendisinden destek alacak evladına bir dayanak noktası. Allah’ın celal…

Nöbetteki askerden mektup (6-son): Askerlikten terhis

Nöbetteki askerden mektup (6-son): Askerlikten terhis

Askerlik vazifesinin nihai demlerini yaşadığım şu son günlerde, sivilde iken ara ara kafaya dank ettiği vakitlerde olduğu gibi “terhis” kavramı alemime ilişiyor. Üzerinde tefekküre dalıyorum. Asker ocağında nice nurani muhabbetler edilmiş, güzel dostluklar elde edilmiş. Bir yandan birbirini Allah rızası…

Nöbetteki askerden mektup (5): Lisan-ı halin üstünlüğü

Nöbetteki askerden mektup (5): Lisan-ı halin üstünlüğü

Allah peygamberlerine, kendisinin emir ve kanunlarını aynen bildirdiği gibi, terbiyeye muhtaç biz insanlara bildirmesi için vahiy ile hitap eder. Cenab-ı Hak, peygamberlerin sertacı Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (asm) şöyle hitap eder Maide suresinde: (Ey Şanlı Peygamber!) Rabbinden sana indirilen her şeyi…

Eleştirmiyorum lakin…

Eleştirmiyorum lakin…

Mustafa Said İşeri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Eleştirmiyorum lakin eleştiremediğim için değil. Bilinçli bir tercih bu yoksa bir acizlikten kaynaklanmıyor. Suskun göründüğüme bakma sakın; içimde şiddetle yankılanıyor mühürlenmiş naralar, feryatlar, çığlıklar, haykırışlar. Eleştirmiyorum lakin eleştiremediğim için değil belki nefsimin büyük kusurlarını gördükçe ve ıslahı yolunda acziyetimi fark…

Oryantalizmin Zehirli Tohumları: Tarihselcilik ve Mealcilik

Oryantalizmin Zehirli Tohumları: Tarihselcilik ve Mealcilik

İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet’in mâ ve ziyası Kur’an-ı Hakîm nazil olduğu günden itibaren, Güneş misali âlemi aydınlatırken, hakikat ve hikmetten bihaber, diş gösterip ateş kusan ehl-i küfürle mücadele etmeye başladı. Her dönemde değişik formlara giren ehl-i küfrün saldırısı, geçmiş tecrübeleriyle…

Dava büyük, müvekkille avukat tek vücut

Dava büyük, müvekkille avukat tek vücut

Evet görüyoruz ki herkesin başına bir dava açılmış. Bu iman ile kabre girme davası. Suç aletinin gençlik olduğu bu davada mahkeme günü gençliğini sefahatte harcamayıp hayırda harcadığını ispatlayabilen kazanıyor. Ama bu dava öyle bir dava ki Hakîm-i Mutlak sonsuz rahmet…

An imperial insanity

An imperial insanity

This conversation is transcribed on the consideration of Bediuzzaman’s Book, The Words -Movements of Atoms. You are going to witness a short conversation with some particular atoms and subatomic particles that are basically living in a human eye, a volcano,…

Gelin biraz din-bilim hakkında sohbet edelim?

Gelin biraz din-bilim hakkında sohbet edelim?

Serhad Aytaç

Serhad Aytaç

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor.
Serhad Aytaç

Latest posts by Serhad Aytaç (see all)

Öncelikle önemli bir hatırlatma gereği hissediyorum: Bu bir deneme yazısı ya da makale değildir. Uzun süredir karşıma çıkan ve düşünme fırsatı bulduğum bazı şeyleri zaman zaman kendim ve benim gibi ihtiyaç duyan kişilerin okuyabilmeleri için kaydetme maksadıyla yazılan bir yazıdır.…

“Din koçu” nasıl olunur?

“Din koçu” nasıl olunur?

Latest posts by Habibe Işık (see all)

Yani “olmak” istiyorsanız amel edin, dindar olun ama din koçu olmaya heveslenmeyin. Kısaca oldum demekle olamazsınız, “olmakla” olabilirsiniz. Maşuk Yamaç Bir kelime, bir tamlama, bir cümle nasıl bir yazıya dönüşebilir? Yaprakları birbiri içine sarmalanmış bir gül goncası gibi. Bütün yazılara…

Rehber ararken: Bir “varoluşu doğru temellendirme” çabası

Rehber ararken: Bir “varoluşu doğru temellendirme” çabası

Giriş ve bir izah* İlk bakışta alakasız gibi görünse de gençlik, aile ve evlilik de dahil olmak üzere her meselenin tahlili öncelikle kişinin kendisini ve içinde yaşadığı kâinatı nasıl açıkladığı ile ilgilidir. Bu ince sır Bediüzzaman’a 1922 sonlarında ısrarlı davetler…