Gıptaya dair düşünceler

NUR TALEBESİ BİR arkadaşla yazışmamızda, söz gıpta meselesine gelmişti. Onun söylediği “Mesleğimizde gıpta yoktur” cümlesini çok doğru bulmamıştım. Zannediyorum o

Devamını okumak ister misin?

İnsanın câmi mâhiyeti

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Latest posts by Abdülhamid Karagiyim (see all)

Câmi ile câmid olmak arasında insan Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak

Devamını okumak ister misin?

İki cihanda yoldaş olmak

EVLENİRKEN BİR GÜN biteceğini düşünerek evlenmez hiçbir insan. Ölüm bile gelmez aklına, sonda sonsuzu arar insan. İnsanda fıtraten bekaya karşı

Devamını okumak ister misin?

Kısa ömrü uzatmanın formülü

EĞER ANLASAYDIN Kİ ömür azdır, hem faidesiz gidiyor… Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, Yirmi Beşinci Lem’a (Hastalar Risalesi) Seneler senelerin üstüne

Devamını okumak ister misin?

Lihye-i saadet ve laiklik

HZ. ENES bin MALİK radıyallahu anh rivayet ediyor: Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın saçlarını berberin kestiğini gördüm. Ashâb da etrafında dolaşıyor,

Devamını okumak ister misin?

Batı’ya mutedil bakışlar

Önümüzdeki vazifenin yeniden itidali sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda, birbiri ile irtibatlı olması gerekirken ayrılmış olanı, yeniden irtibatlandırarak birleştirmeyi

Devamını okumak ister misin?

Azların çoklara üstünlüğü

AHİR ZAMANIN en büyük fitnelerinden biri de elindeki hakikate çoklar talip olmayınca hakikatten uzaklaşmak ve çoklar neredeyse oraya tâbi olmaktır.

Devamını okumak ister misin?

Hadis ve sünneti yeniden düşünmek

Ahmet Feyzi Karabacak
Latest posts by Ahmet Feyzi Karabacak (see all)

HADİS VE SÜNNET kavramlarına baktığımızda çok derin ve ilmi bir külliyat ile karşılaşmaktayız. Bir yazıda bu geniş külliyatın her meselesine

Devamını okumak ister misin?

Ahlakın karşılığı

BİR İNSAN iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa artık o gerçekten mümindir. Müsned, V, 251. Ahlak ve karşılık, ilk

Devamını okumak ister misin?

Hastalar Risalesinin Yirmi Beş Devasından Feyizlenen Nidalarım

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

PEYGAMBER EFENDİMİZ aleyhissalatü vesselamın ubudiyet hâllerinin en dikkat çekici yönlerinden biri de her hâl, tavır ve davranışını dua diline dökmesidir.

Devamını okumak ister misin?

1 2 3 6