İki cihanda yoldaş olmak

EVLENİRKEN BİR GÜN biteceğini düşünerek evlenmez hiçbir insan. Ölüm bile gelmez aklına, sonda sonsuzu arar insan. İnsanda fıtraten bekaya karşı

Devamını okumak ister misin?

Kısa ömrü uzatmanın formülü

EĞER ANLASAYDIN Kİ ömür azdır, hem faidesiz gidiyor… Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, Yirmi Beşinci Lem’a (Hastalar Risalesi) Seneler senelerin üstüne

Devamını okumak ister misin?

Lihye-i saadet ve laiklik

HZ. ENES bin MALİK radıyallahu anh rivayet ediyor: Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın saçlarını berberin kestiğini gördüm. Ashâb da etrafında dolaşıyor,

Devamını okumak ister misin?

Batı’ya mutedil bakışlar

Önümüzdeki vazifenin yeniden itidali sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda, birbiri ile irtibatlı olması gerekirken ayrılmış olanı, yeniden irtibatlandırarak birleştirmeyi

Devamını okumak ister misin?

Azların çoklara üstünlüğü

AHİR ZAMANIN en büyük fitnelerinden biri de elindeki hakikate çoklar talip olmayınca hakikatten uzaklaşmak ve çoklar neredeyse oraya tâbi olmaktır.

Devamını okumak ister misin?

Hadis ve sünneti yeniden düşünmek

Ahmet Feyzi Karabacak
Latest posts by Ahmet Feyzi Karabacak (see all)

HADİS VE SÜNNET kavramlarına baktığımızda çok derin ve ilmi bir külliyat ile karşılaşmaktayız. Bir yazıda bu geniş külliyatın her meselesine

Devamını okumak ister misin?

Ahlakın karşılığı

BİR İNSAN iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa artık o gerçekten mümindir. Müsned, V, 251. Ahlak ve karşılık, ilk

Devamını okumak ister misin?

Hastalar Risalesinin Yirmi Beş Devasından Feyizlenen Nidalarım

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri
Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

PEYGAMBER EFENDİMİZ aleyhissalatü vesselamın ubudiyet hâllerinin en dikkat çekici yönlerinden biri de her hâl, tavır ve davranışını dua diline dökmesidir.

Devamını okumak ister misin?

Mutlak müsavat ya da faziletin inkarı

MODERN DÖNEMİN temayülleri, hissiyatı ve icbarları altında yetişmiş kişiler için (biz de onlar arasındayız), otorite (hakimiyet ve nüfuz, vukuf, sulta)

Devamını okumak ister misin?

Ayasofya: tevhid mühürlü antika bir yâdigâr

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri
Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

AYASOFYA HEM SANAT ve mimari açısından maddi anlamda hem de tarihi bir mabed olması yönüyle manevi anlamda çok büyük kıymet

Devamını okumak ister misin?

1 2 3 5