Merruşe ayların sultanının içinde geziyor

Sadece şehirler, hayvanat bahçeleri, müzeler ve parklara gidilmezmiş çocuklar. Bazen gönüller, kalpler, beyinler ve fikirlere de hücre hücre gidilirmiş. Romanlar,

Devamını okumak ister misin?

Bâtıl meslekte hak cihet

YİRMİ SEKİZİNCİ MEKTUB’UN Altıncı Meselesinde, Vehhâbîlikle ilgili bir soruya verilen altı nükteli cevabın üçüncü nüktesinde, muhtelif düşünce ekolleri için de

Devamını okumak ister misin?

Bizim ev

Latest posts by Ömer Faruk Topçuoğlu (see all)

BİR ANLATICININ EVİNDEKİ huzurun sebeplerini dile getirdiği heyecanlı konuşmasından işittiklerimi paylaşmak istiyorum, bu yazıda… “Bizim evimiz dünyadaki cennetimiz. Bizim evimiz,

Devamını okumak ister misin?

İhlas suresi babalara ne der?

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

ALLAH’IN SAYISIZ NİMETLERİNDEN biri de babalıktır. Her nimet gibi babalık da birçok lezzetlerin yanı sıra hakikatinde pek çok ibretleri de

Devamını okumak ister misin?

Dini bir grup olarak aile

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

İnsanın sosyal bir varlık olması -hayvan gibi bir postla yaşayamadığı için- ferdin grupla veya grupların birbiriyle münasebetleri zorunlu olarak ortaya

Devamını okumak ister misin?