Nazar

Nazar

Her daim söyler herkes

Vardır kainatta bir ses

Hikmeti gör her nefes

La Hakîme illa Hu


Yaratır insanı her an

Verir sana ilim, iz’an

Tasdik et der ey insan

La Kayyume illa Hu


Hayy olmayan veremez hayat

Hayat dediğin bir hayalat

Bırak sen de gel kainata bak

Diyecek sana la Hayye illa Hu


Hayat hayalattır dediysek

Yalnız nazm-ı kafiye için

Hakikat-i eşya sabittir

Sahib-i cadde-i kübra için


Dönelim talim-i esmaya

Bakalım kainata, mevcudata

Celali var fakat cemali de O’nun yanında

Görünür her dem ya Cemîl-i zülcelal


Bir esmayı buldunsa kainatta

Sana gerektir sair esmaya intikal

Kadir ismi varsa gör muhakkak Alîm’i

Bulursun her yerde Kadir-i Alîm’i


Verir mevcuda rızkı

Ayırmaz imanı, inancı

Rızkı veren odur Rezzak O’nun adı

La Rezzake illa Hu


Kainat bir büyük mescit

İçindekiler ise  külli bir abid

İbadetleri, kullukları yalnızca O’na ait

La Ma’bude illa Hu


İnsan kendini kuvvetli zanneder

Bir iş yaptığında kendinden zanneder

Aczi ve fakrı onu tekzip eder

La Kadire illa Hu


Sana verildi Hak’tan bir emanet

Bak, gör her an esmayı talim et

İmkanın varken biraz da tefekkür et

Göreceksin azameti anla ve şükret


Her bir düstur-ı küllinin ucu                       

Talim-i esmada nazara verilmiş

İnsanda talim olunan hadsiz ulum

Esmanın cilvesiyle öğretilmiş


Nazar et kainata bak büyük bir kitap

Her kelimesinde Muhammed aleyhisselama hitap

Oku, bak, dinle sen de ol o kelama muhatap

Alemlerin Rabbi ediyor sana da ezelden hitap


Musibette görünse celali

Unutma vardır bir de cemali

Celal ve cemali bir görmeli

İkisini bir görmedinse bulamazsın ism-i  kemali


Cihan dolu bela başında varsa

Acz ve fakrın da onun cabasıysa

Musibetler de etrafını sarmışsa

Başını kaldır ve eyle O’nu tevkil

Hasbünallahi ve minel vekil

Ahmet Feyzi Karabacak
Latest posts by Ahmet Feyzi Karabacak (see all)
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.