Barla

Barla

Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı’nın te’lif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Barla, millet-i İslâmiyenin, hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’an’dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tulû’ ettiği beldedir. Barla, rahmet-i İlahiyenin ve ihsan-ı Rabbanînin ve lütf-u Yezdanînin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslâm milletinin evlâdları ve âlem-i İslâm hakkında, hayat ve mematlarının, ebedî saadetlerinin medarı olan eserlerin lemaan ettiği bahtiyar yerdir.

Tarihçe-i Hayat

Barla, bir büyük güneşin
Tulu ettiği beldedir.
Onu sürgün edenlerin,
Sönüp battığı beldedir.

Sürmüşlerdi ölsün diye,
Lâl olup kesilsin diye,
Nurların basılsın diye,
Kalbe aktığı beldedir.

Bir zerrenin dağ olduğu,
Bir çiçeğin bağ olduğu,
Saniyenin çağ olduğu,
Küfrün bittiği beldedir.

Çok fırtınalı bir zaman,
Yıkılıp düşerken iman,
Risale-i Nurun duman
Duman tüttüğü beldedir.

Feda edip vârı nura,
Ana, baba, yâri nura,
Şakirdlerin teri nura,
Aşkla kattığı beldedir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.