Düşünce çekirdekleri-1: Resûlullah’a dair

Düşünce çekirdekleri-1: Resûlullah’a dair

İfade-i meram

AKLIMA MİSAFİR gelen fikirleri bazen hususî not defterime yazar bazense sosyal bir mecrada paylaşırım. Bu durum o fikrin mahremlik derecesine ya da o anki hâlet-i rûhiyeme göre değişebilir. O fikirler başkaları için çok bir anlam ifade etmeyebilir de. Ancak hem hayat yolculuğumuz hem de düşünce serüvenimiz açısından düşünürsek, benim için çok mühim yerlere tekâbül ediyorlar. Üstadımın dediği gibi “Ben kendi müşahedâtımı kendi fehmime göre ve kendim için yazdım.Yazmada fıtrîlik ve samimiyetin nasıl sağlanacağını bu cümle çok güzel ders veriyor.

Bazen kitap okurken, bazen oturmuş düşünürken, bazen günlük hayatta yaşanan küçük bir olayın ateşlemesiyle ortaya çıkan fikir kıvılcımlarını (zamanla sönmemesi için) not alma yoluyla muhafaza etmek gerekiyor. Ben de bu niyetle zaman zaman paylaşmış olduğum fikirleri, sosyal medyanın yapısı gereği keşmekeş ve yüzeysel olan atmosferine kurban vermek istemedim. Bu nedenle onları toparlayıp bir yazı serisi halinde paylaşmayı münasip gördüm.

Her ismi gibi Hakîm ve Rahîm isimleri de mutlak olan Rabbimiz, düşüncelerimize hikmet, kelimelerimize letâfet ihsân eylesin. Âmin.

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَبِهِ نَسْتَعِينُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Resûlullah’a dair

1- İslâmiyet ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla dünyaya duyurulan hakikatler “mutlak”tır. Kamusal alan-özel alan, dînî alan-din dışı alan gibi “izâfî” ayrımlara gelmez.

(28 Aralık 2015)


2- Ayakları tutmayan ayakları tutanı, ayakları tutan arabası olanı, arabası olan daha lüksüne sahip olanı kıskanıyor. İnsanda böyle bir “yukarıdakine göz dikme” damarı var. O yüzden buyuruyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam:

Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu, Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hor görmemeniz için daha uygun bir davranıştır.

(24 Eylül 2017)


3- Bu hadis-i şerif, her yemekten sonra kritik yapan nefislerimize çok şey anlatıyor:

Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki: Rasûlullah aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman herhangi bir yemekte kusur aramazdı. İştahı varsa yerdi, yoksa yemezdi. (Buhari ve Müslim)

(11 Kasım 2017)


4- Modern zihin, sünnet-i seniyyenin tuvalet adabını dahi düzenlemesini anlayamaz. Halbuki İslamiyet hayatımızı önemli-önemsiz diye kompartımanlara ayırmaz. Yalnız iken de değerliyizdir kalabalıklar arasındayken de. Her ânımız çok kıymetlidir. Çünkü bütün kâinatı ilgilendiren gayeler için yaratılmışızdır. Attığımız her adımın iyi ya da kötü bir anlamı vardır. Bu yüzden sünnet-i seniyyede insana ait her bir şeyin anlamlandırılarak ele alındığını ve düzenlendiğini görürüz. Yolunu nebînin yolu eyleyenlere ne mutlu…

(12 Şubat 2018)


5- Yatsı namazından sonra imamımız bağırarak ve haşlayarak sünnete uymamız gerektiğini anlatıyordu. Bağırmamak ve haşlamamak da Resûlullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden değil miydi? Anlatıyoruz ama yaşamıyoruz. Galiba bütün mesele bu.

(19 Kasım 2018)


6- Şunu biliyorum ki “hayatımın” en birinci muallimi annem, “hayatın” en birinci muallimi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamdır.

(24 Kasım 2018)


7- Samimiyet belki de insanın en zayıf damarı. Samimiyetin sıcaklığı karşısında erimeyecek bir kalp yoktur. İnatçının kalbi müstesna. Zira inad “her şeye rağmen” takınılan bir tavırdır. Harici şartlar onu şekillendiremez. O yüzden olmalı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en bariz hasletlerinden biri samimiyetken müşriklerinki ise inattı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendinden emin ve samimi duruşuyla onları tabiri caizse köşeye sıkıştırmıştı. Sertleşerek değil inceleşerek.

(17 Şubat 2019)


8- İnsanlara tesir eden, konuştuklarından ziyade kendinden emîn ve samimî duruşundur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Kur’ân’da “resûl’ün-emîn” olarak nitelenmesini bu açıdan düşünmeliyiz. O (asm) önüne her çıkan adama uzun ve etkileyici nutuklar çekmiyordu. Bazen bir cümlesi, bazen bir kelimesi, bazense yalnızca yüzündeki manevî güzellik ile insanları kaba bedevî derecesinden büyük sahabe mertebesine çıkarıyordu. O halde bu açıdan kendi hâlimize bir daha bakmalıyız.

(9 Mart 2019)


9- Bazen geri çekildikçe yükselirsin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı büyüten en önemli hasletlerinden birisi de Kur’ân-ı Kerîm’e kendinden en ufak bir şey katmamış olmasıydı.

(18 Temmuz 2019)


10- Senedi zaif fakat mânâsı oldukça kuvvetli bir hadîs-i kudsîye göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmasaydı, Allah bu âlemleri yaratmaya gerek duymayacaktı. Yani gözümüzün önündeki bütün bu muazzam yaratılış hep o zâtın (asm) hatırına…

Bu hakikati şahsî âlemimize de tatbik edersek şöyle düşünebiliriz: Eğer benim âlem görüşüme Resûlün mesajı ulaşmadı ve yerleşmediyse, ben cismen var ama mânen yok gibiyim. Yolumu onun (asm) yolu eylediğim nisbette hayâtım anlam, vücûdum nur kazanacak, inşallah.

Esselâtu vesselâmu aleyke yâ Rasûlullah…

(8 Kasım 2019)


11- Öyle bir tebessüme muhtacız ki hem sıcaklığıyla muhatabımızın kalbindeki bütün buzları eritsin hem de nûruyla aklındaki bütün yarasaları kovsun.

Bu da ancak ilâhî bir ihsân olup Resûl-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan istifâzamız nisbetinde nasib olacaktır.

(28 Kasım 2019)


12- Bir sünnet: Efendimiz aleyhissalatü vesselam çevresindeki hiç kimseyi “şöyle müşrik, böyle putperest” diye etiketlemezdi. Nefislerini muhatap almadan kalplerini ıslâha çalışırdı.

(5 Ocak 2020)


13- İnsanın varlığını armağan edebileceği tek Zât, onu yokken var eden Allah’tır. “Olmasaydın olmazdık” diyebileceğimiz tek şahıs, âlemlerin onun hatırına yaratıldığı Muhammed-i Arabî aleyhissalatü vesselamdır.

(10 Kasım 2020)


14- Sünnet-i seniyye, küllî iradenin cüz’i iradeli varlıkta da tecellî etmesi içindir. Zira mülk kimin ise hüküm onundur.

(9 Ocak 2021)


15- Meşhur Habeş kralı Necâşî’nin şu sözü ne ibretlik:

Keşke şu saltanata bedel Muhammed-i Arabî aleyhissalatü vesselamın hizmetkârı olsaydım! O hizmetkârlık, saltanatın pek fevkindedir! (Kadı Iyâz, eş-Şifa, 1:365)

Bedeni ondan uzakta ama kalbi onunla (asm) atıyor!

Bedenimizin kimlerle beraber olduğu da çok önemli. Ama demek ki asıl mesele kalbimizde bitiyor. Rabbim kalbimizi saflaştırsın ve sağlamlaştırsın.

(15 Şubat 2021)


16- Vaktin evvelinde, melekler insan gibi şerli ve fesatlı bir nev’in yaratılacak olmasına taaccüp ettiler. Çünkü kendilerini ubûdiyet vazifesinin icrâsında yeterli görüyorlardı. Cenâb-ı Hak da “Sizin bilmediğinizi ben bilirim” meâlinde onlara cevap verir. Bu cevaba binaen Bediüzzaman Hazretleri İşârât’ül-İ’câz tefsirinde diyor ki:

Beşerin o şürur ve fesatları, onda vedia bırakılan sırra mukâbele edemez, affolur.

Bu hakikati hem şahsî hem de nev’î planda ele alabiliriz.

  • Demek her bir insanda emanet bırakılmış öyle bir sır var ki onu nihayetsiz değerli kılıyor. Son nefese kadar ona fırsat tanınıyor.
  • Ayrıca insanlık nevine tevdî edilmiş öyle bir sır var ki o kadar zulüm ve fesatlarına mukâbil geliyor. Kâinatı kızdıran isyanlarına rağmen Hakîm-i mutlak hâlâ onlara mühlet veriyor.

O sır da Resûl-i Ekrem aleyhissalatü vesselamda saklı olmalı…

(1 Mart 2021)


17- O’na varmadan mahlûkatına yapışırsan zulmânî perdelerden, O’na vardıktan sonra mahlûkatını bırakırsan nûrânî perdelerden kurtulamazsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mi’râc’a çıktığı için bütün zulmânî perdeleri, Mi’râc’dan döndüğü için de bütün nûrânî perdeleri aşabilmiştir.

(4 Mart 2021)

Abdülhamid Karagiyim
Latest posts by Abdülhamid Karagiyim (see all)
Share

2 thoughts on “Düşünce çekirdekleri-1: Resûlullah’a dair

  1. 17- O’na varmadan mahlûkatına yapışırsan zulmânî perdelerden, O’na vardıktan sonra mahlûkatını bırakırsan nûrânî perdelerden kurtulamazsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mi’râc’a çıktığı için bütün zulmânî perdeleri, Mi’râc’dan döndüğü için de bütün nûrânî perdeleri aşabilmiştir.

    Maşallah barekallah
    Rabbim kalemine kuvvet versin
    Çok hakikatli bir cümle olmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.