Asım Cüneyd Köksal

Siyâset-i nefsiyye veya küçük daire

Siyâset-i nefsiyye veya küçük daire

Risale-i Nur’da siyasetle ilgili ortaya konan ve bugün önemi daha iyi kavranması gereken ölçülerden birisi siyasete hak ettiğinden fazla merak harcanmaması gerektiğidir. Vazife icabı siyasetle iştigal etmesi gerekenler müstesna, geniş kesimlerin siyasetle fazlaca ilgilenmesini birçok açıdan zararlı buluyor Bediüzzaman. Siyasî…