Pragmatik ve yalan

Latest posts by Faruk Erdem (see all)

Kainatı anlama ve/veya onda cereyan edenleri anlamlandırma insanoğlunun kaçınılmaz çabalarından olagelmiştir. Varlıkları ve gerçekleşen hadiseleri keşf ve tasvir etmek, aklıyla hareket eden insanların birincil kaygıları arasında yer almıştır. Yapılan araştırmaların, yayımlanan kitapların ve paylaşılan yorumların çokluğu ve artarak devam ediyor oluşu da bunu kanıtlamaktadır zaten. Amacı ne olursa olsun –ister sadece var olanın tasviri isterse sorgulamalarla var olanın ardındakinin anlaşılmaya çalışılması– tüm bunların, hala âkil … Okumaya devam et Pragmatik ve yalan