Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Darb-ı meseller.. Bir olayı, olguyu anlatırken kullandığımız beliğ yani veciz ve yerinde sözler. Uzun uzadıya anlatabilecek, hakkında derinlemesine tafsilata girebileceğimiz konuları en kısa şekilde sunan ifadeler olan darb-ı meseller uzun süre yaşanmışlıklar ardından ortaya çıkmış, insanlar tarafından onaylanmış ve nesilden…

Cihanşümul dilbilgisi: Vahidiyet-ehadiyet

Cihanşümul dilbilgisi: Vahidiyet-ehadiyet

İnsanlık varoluşundan bu yana kendinin, üzerinde yaşadığı dünyanın ve ötesinde kâinatın varlığını anlamlandırmaya çalışmıştır. Genel olarak da bu anlamlandırma iki şekilde olmuştur: Ya kâinatı olduğu gibi kabul etmek; yani onu kendiliğinden bilmek suretiyle maddeye ezeliyet (başlangıçsızlık ve sonsuzluk) vermek, ya…

Hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iye…

Hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iye…

“His, duygu” kelimelerinin çoğulu olan “hissiyat” ve “aşağı/alçak” kelimesinin karşılığı olan “süfli” kelimelerinden oluşmuş olan başlıktaki ilk terkip “aşağı/alçak hisler, duygular” anlamına gelmektedir. Dünya kelimesinin kökünün “deni (aşağı/alçak)” olduğundan hareketle de uhrevi olmayan hisler, dünyevi hisler şeklinde de tercüme edilebilir.…

“Hiyerarşi” ve “din” üzerine sesli düşünüyorum…

“Hiyerarşi” ve “din” üzerine sesli düşünüyorum…

Geçenlerde gündelik konular üzerine konuşuyoruz. Muhatabımın bir cümlesi çok dikkatimi çekti. – “Ya Faruk, bürokrasinin olmadığı yer mi var? Bürokrasi de, hiyerarşi de derecesine göre her yerde var…“ Evet üzerine daha önce epey düşünmüştüm bu kavramların. Özellikle hiyerarşi üzerine yoğunlaşmıştım…