Pragmatik ve yalan

Kainatı anlama ve/veya onda cereyan edenleri anlamlandırma insanoğlunun kaçınılmaz çabalarından olagelmiştir. Varlıkları ve gerçekleşen hadiseleri keşf ve tasvir etmek, aklıyla hareket eden insanların birincil kaygıları arasında yer almıştır. Yapılan araştırmaların, yayımlanan kitapların ve paylaşılan yorumların çokluğu ve artarak devam ediyor oluşu da bunu kanıtlamaktadır zaten. Amacı ne olursa olsun –ister sadece var olanın tasviri isterse sorgulamalarla var olanın ardındakinin anlaşılmaya çalışılması– tüm bunların, hala âkil … Okumaya devam et Pragmatik ve yalan

Yatırım modeli ve FETÖ-terapi

İnsanların en hoşlanmadığı şeylerden biri de kandırılmış olmaktır. Kandırıldığını, aldatıldığını açık seçik öğrenen insan, içinde bulunduğu ilişkinin (kişiler arası ilişkilerin tümü) yoğunluğuna göre öfkelenir, bunu kendine yediremez, ruhsal bir dalgalanma yaşayabilir ve bunu –her şey ayan beyan ortada iken bile– kabullenmek istemez. Aldatılmışlık nispeten küçükse unutmaya çalışır, hayatını etkileyen bir kandırılmışlık varsa ve ilişkinin devamı hayati bir öneme sahipse, karşı tarafın hatasına/hatalarına sürekli kılıf bulur. … Okumaya devam et Yatırım modeli ve FETÖ-terapi

Müslüman neden proaktif olmalı?

Bir faaliyet ve cevelan meydanı olarak “Kâinat boşluk kabul etmez.” Esma-i Hüsna’nın tecelligâhı olan bu mevcudat her daim yenilenme üzerinedir. Oluşlar daha doğrusu yaratılışlar anbean devam etmektedir. Bir an-ı seyyale yoktur ki kâinatta bir şeyler vücuda gelmesin. Izdırari ve ihtiyari boyutlarıyla Allah’ın takdir ettiği kaderin tecelli edişi süreklidir. Bir taraftan hayatlı veya hayatsız ama şuursuz ve iradesiz zerrelerden mürekkep enva-ı çeşit mahlûkat kendilerine biçilen vazifeyi … Okumaya devam et Müslüman neden proaktif olmalı?

Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Darb-ı meseller.. Bir olayı, olguyu anlatırken kullandığımız beliğ yani veciz ve yerinde sözler. Uzun uzadıya anlatabilecek, hakkında derinlemesine tafsilata girebileceğimiz konuları en kısa şekilde sunan ifadeler olan darb-ı meseller uzun süre yaşanmışlıklar ardından ortaya çıkmış, insanlar tarafından onaylanmış ve nesilden nesile aktarılagelmiştir. Bunlar arasında tek bir topluma has olan ve ona yol gösterenler olduğu gibi bütün bir insanlığa rehberlik eden evrensel özdeyişler de mevcuttur. Darb-ı … Okumaya devam et Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Cihanşümul dilbilgisi: Vahidiyet-ehadiyet

İnsanlık varoluşundan bu yana kendinin, üzerinde yaşadığı dünyanın ve ötesinde kâinatın varlığını anlamlandırmaya çalışmıştır. Genel olarak da bu anlamlandırma iki şekilde olmuştur: Ya kâinatı olduğu gibi kabul etmek; yani onu kendiliğinden bilmek suretiyle maddeye ezeliyet (başlangıçsızlık ve sonsuzluk) vermek, ya da kâinattaki her şeyi, ondaki hiçbir şeye benzemeyen ve sonsuz kudret ve kuvvet sahibi bir Zat’ın yapması, yaratması olduğuna iman etmek. Yani bir tarafta seküler … Okumaya devam et Cihanşümul dilbilgisi: Vahidiyet-ehadiyet

Mülkün gerçek sahibi

Bir gün kalabalık bir semtin kalabalık bir caddesinde üst geçitten karşıya geçerken yürürken zorunluluktan ötürü vatanını terk etmiş, perişaniyeti ve mahcubiyeti her halinden belli olan bir anayı yanındaki körpe evlatlarıyla kaldırımda dilenirken gördü. İçinden şöyle geçirdi: Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Ne kadar zor bir durum… Hele çocukların o iç sızlatan halini görünce empati yaptı kendi çocuğunu hatırlayarak. Ve duyduğu acı bir kat daha … Okumaya devam et Mülkün gerçek sahibi