Müslüman neden proaktif olmalı?

Latest posts by Faruk Erdem (see all)

Bir faaliyet ve cevelan meydanı olarak “Kâinat boşluk kabul etmez.” Esma-i Hüsna’nın tecelligâhı olan bu mevcudat her daim yenilenme üzerinedir. Oluşlar daha doğrusu yaratılışlar anbean devam etmektedir. Bir an-ı seyyale yoktur ki kâinatta bir şeyler vücuda gelmesin. Izdırari ve ihtiyari boyutlarıyla Allah’ın takdir ettiği kaderin tecelli edişi süreklidir. Bir taraftan hayatlı veya hayatsız ama şuursuz ve iradesiz zerrelerden mürekkep enva-ı çeşit mahlûkat kendilerine biçilen vazifeyi … Okumaya devam et Müslüman neden proaktif olmalı?

Hayali internet

Mehmed Solmaz

Deribey.com da çalıştı..
Kamu yönetimi 4.sınıf öğrencisi..
Mehmed Solmaz

Latest posts by Mehmed Solmaz (see all)

Hepimizin günlük hayatta kullandığı, kiminin tutkunu olduğu, kiminin sadece vakit geçirdiği, çağımızın vebası mı, sefası mı olduğuna bir türlü karar verilemeyen bir icattır internet… Hayal ise uçsuz, bucaksız ne önü ne arkası olan, göklere bir anda yükselebildiğin, her istediğinde Ağrı dağının tepesinde kitap okuyup tefekkür edebildiğin Allah’ın insana lütfettiği bir nimet, bir ihsandır.. Bu iki nimetin bir çok yönden farklılığı varsa da bugün ortak noktaları yabana atılmayacak kadar … Okumaya devam et Hayali internet

İftira nasıl peygamberlik delili oldu?

Muhammed Zahid El Kevseri merhum, Makalat’ında şöyle diyor: “Allah’ın şeriatı, ümmetin aksayan işlerini doğrultmaya ve ıslah etmeye her zaman ve zeminde elverişlidir. İnsan yapısı kanunlar ise böyle değildir. Zira bu kanunlar belli bir zaman ve mekan için uygun düşse de diğer zaman ve mekanlar için diğer zamanlar ve mekanlar için uygun olmayacaktır! Beşer aklı ümmetin bütün maslahatlarını değişik zaman ve mekanlarda bütünüyle ihata edebiecek midir … Okumaya devam et İftira nasıl peygamberlik delili oldu?

Yaratıcıyı inkar edenlerin en önemli dayanağı: Kötülük problemi

Tanrının varlığı ya da yokluğu şüphesiz en önemli tartışma konusudur. Çünkü eğer Tanrı varsa ve bu Tanrı deizm’in iddiasındaki gibi umursamaz ve evrene müdahele eden bir Tanrı değilse, bu inanç insanlar için köklü değişikliklere sebep olacaktır. Teizm’de olduğu gibi dinlerin anlattığı Tanrılara inanan insanlar, inandıkları Tanrının isteklerine göre yaşamak sorumluluğuyla yüzleşecek ve bir takım arzularından vazgeçmek zorunda kalacaklardır. Veya Tanrı yoksa, inançları istikametinde yaşayan insanların … Okumaya devam et Yaratıcıyı inkar edenlerin en önemli dayanağı: Kötülük problemi

Sağdan soldan düşünceler…

Abdülhamid Karagiyim

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Abdülhamid Karagiyim

1. Dücane Cündioğlu’nun ifade ettiği gibi: Anlamak için durmak zorundasın. Understanding (İng), verstehen (Alm), episteme (Yun), vakafe (Arp), gibi anlama’nın kökü hep durmak’tır. Öyleyse bizi düşünmekten ve anlamaktan alıkoyacak bir hayat temposundan Rabb’imize sığınmalıyız. 2. Bertrand Russell’ın tarif ettiği agnostik bakış açısına göre, Tanrı’nın varlığı ve dünya ötesi yaşam hakkında, mevcut dinlerin öne sürdüğü iddiaların günümüzde doğrulanması mümkün değildir. (Vikipedia-Agnostisizm). O zaman şefkat, aşk, nefret, … Okumaya devam et Sağdan soldan düşünceler…