“Aydınlanma” aydınlattı mı?

“Aydınlanma” aydınlattı mı?

Yazıda öncelikle Immanuel Kant’ın temellerini ortaya koyduğu aydınlanma düşüncesi ifade edilmiş, ardından aydınlanma düşüncesinin uygulamasında süreç içerisinde sebep olduğu bazı olumsuz neticeler ile aydınlanmanın idealleri kıyas edilmiştir. Bu kıyaslama neticesinde aydınlanma düşüncesinin olumsuz etkilerini giderici bir takım önerilerle bir sonuç geliştirilmiştir.…