Hukuk

Benim sevgili günahlarım

Benim sevgili günahlarım

Arif Semih Sulubulut

Arif Semih Sulubulut

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arif Semih Sulubulut

Latest posts by Arif Semih Sulubulut (see all)

Hareket için yola ihtiyaç vardır. Kimi zaman sınırlarının belirginliğine gerek yokken, kimi zaman sıkıca belirli olmadan hareket edilemeyecek olan yollar. Örneğin su birçok yol kullanır; bazen kendine ayrılanı tercih eder, bazen de geçtiği yerler yola dönüşür. Yeryüzünde nehirler, gökyüzünde rotalar,…

Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Latest posts by Faruk Erdem (see all)

Darb-ı meseller.. Bir olayı, olguyu anlatırken kullandığımız beliğ yani veciz ve yerinde sözler. Uzun uzadıya anlatabilecek, hakkında derinlemesine tafsilata girebileceğimiz konuları en kısa şekilde sunan ifadeler olan darb-ı meseller uzun süre yaşanmışlıklar ardından ortaya çıkmış, insanlar tarafından onaylanmış ve nesilden…

Altın köprü

Altın köprü

Arif Semih Sulubulut

Arif Semih Sulubulut

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arif Semih Sulubulut

Latest posts by Arif Semih Sulubulut (see all)

Hukuk kuralları ile ahlak arasında tam bir bağ olmasa da çok sıkı bir ilişki vardır. Toplum düzenini sağlamayı amaçlayan kuralların ahlak temelli olması ve insanların bu amaçla bazı haklarından feragat ederek kabul ettiği devlet sözleşmesi açısından bu zaten beklenilen bir…

Yasaklar

Yasaklar

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

Tabiatta çözülmesi dört yüz yıl ile bin yıl arasında olan naylon poşetlerin kanserojen madde içerdiği bilinen bir gerçektir. Özellikle çözülme aşamasında toprak ve suya zehir saçıyor. Her yıl yüz bine yakın hayvanın da ölümüne yol açar. Aslında naylon poşet değil; onu…

İftira nasıl peygamberlik delili oldu?

İftira nasıl peygamberlik delili oldu?

Enes Ergöktaş
Enes Ergöktaş

Latest posts by Enes Ergöktaş (see all)

Muhammed Zahid El Kevseri merhum, Makalat’ında şöyle diyor: “Allah’ın şeriatı, ümmetin aksayan işlerini doğrultmaya ve ıslah etmeye her zaman ve zeminde elverişlidir. İnsan yapısı kanunlar ise böyle değildir. Zira bu kanunlar belli bir zaman ve mekan için uygun düşse de…