Benim sevgili günahlarım

Arif Semih Sulubulut

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arif Semih Sulubulut

Latest posts by Arif Semih Sulubulut (see all)

Hareket için yola ihtiyaç vardır. Kimi zaman sınırlarının belirginliğine gerek yokken, kimi zaman sıkıca belirli olmadan hareket edilemeyecek olan yollar. Örneğin su birçok yol kullanır; bazen kendine ayrılanı tercih eder, bazen de geçtiği yerler yola dönüşür. Yeryüzünde nehirler, gökyüzünde rotalar, vücutta damarlar şeklindedir yollar. İnsan ilişkileri çoğunlukla konuşma ve sözler sayesinde sağlanır. Sözlerin ise harekette belirliliğin etkisinin değiştiği halleri vardır. İstek, ihtiyaç gibi hallerinde belirlilik … Okumaya devam et Benim sevgili günahlarım

Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Latest posts by Faruk Erdem (see all)

Darb-ı meseller.. Bir olayı, olguyu anlatırken kullandığımız beliğ yani veciz ve yerinde sözler. Uzun uzadıya anlatabilecek, hakkında derinlemesine tafsilata girebileceğimiz konuları en kısa şekilde sunan ifadeler olan darb-ı meseller uzun süre yaşanmışlıklar ardından ortaya çıkmış, insanlar tarafından onaylanmış ve nesilden nesile aktarılagelmiştir. Bunlar arasında tek bir topluma has olan ve ona yol gösterenler olduğu gibi bütün bir insanlığa rehberlik eden evrensel özdeyişler de mevcuttur. Darb-ı … Okumaya devam et Tavizsiz istikrar çizgisi ve “hasen ahsenden ahsen”

Altın köprü

Arif Semih Sulubulut

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Arif Semih Sulubulut

Latest posts by Arif Semih Sulubulut (see all)

Hukuk kuralları ile ahlak arasında tam bir bağ olmasa da çok sıkı bir ilişki vardır. Toplum düzenini sağlamayı amaçlayan kuralların ahlak temelli olması ve insanların bu amaçla bazı haklarından feragat ederek kabul ettiği devlet sözleşmesi açısından bu zaten beklenilen bir durumdur. Suç kavramıyla günah arasında da buna benzer bir ilişki vardır. Fakat her suça günah diyemeyeceğimiz gibi her günah da suç değildir. Buna rağmen ne … Okumaya devam et Altın köprü

Yasaklar

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

Tabiatta çözülmesi dört yüz yıl ile bin yıl arasında olan naylon poşetlerin kanserojen madde içerdiği bilinen bir gerçektir. Özellikle çözülme aşamasında toprak ve suya zehir saçıyor. Her yıl yüz bine yakın hayvanın da ölümüne yol açar. Aslında naylon poşet değil; onu üretenler, üretilmesine göz yumanlar ve yere atanlar asıl sorumlular. Bu sebeple çeşitli ülkelerde naylon poşet kullanımıyla ilgili yasaklar veya sınırlandırmalar uygulanıyor. Ülkemizde de naylon poşet kullanımı … Okumaya devam et Yasaklar

İftira nasıl peygamberlik delili oldu?

Muhammed Zahid El Kevseri merhum, Makalat’ında şöyle diyor: “Allah’ın şeriatı, ümmetin aksayan işlerini doğrultmaya ve ıslah etmeye her zaman ve zeminde elverişlidir. İnsan yapısı kanunlar ise böyle değildir. Zira bu kanunlar belli bir zaman ve mekan için uygun düşse de diğer zaman ve mekanlar için diğer zamanlar ve mekanlar için uygun olmayacaktır! Beşer aklı ümmetin bütün maslahatlarını değişik zaman ve mekanlarda bütünüyle ihata edebiecek midir … Okumaya devam et İftira nasıl peygamberlik delili oldu?