Tohum

Tohum

İngiltere’de bir vakıf uluslararası çapta faaliyet gösteren Milenyum Tohum Bankası (Millenium SeedBank) Projesi geliştirmiş. Projenin amacı, tohumların yok olma riskine karşılık dünyadaki mevcud tüm bitkilerin tohumlarını saklamak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Proje insanlık için gerekli midir, değil midir yeterli bilgiye…