ittihad- ı islam

Fide

Fide

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

Bir tohum içinde ism-i Hafîz’in cilvesiyle ve ihsanıyla binler hazineyi barındırıyor. Bu hazinelerin neşvünema bulması içinse ilk şart, hazineyi korumakla görevli olan kabuğun emeklilik vakti gelmeden tohumun toprağa olan özlemini gidermek. Gün gelecek, bahar olacak. Tohumun toprak altına girip ölmesiyle…

Cumanın hakkını ver!

Cumanın hakkını ver!

“Cumanız mübarek olsun!“, “Cuma İslam alemi için tatildir.” gibi sözler sizce bu kudsi günün mahiyetini anlatmak için yeterli midir? Yoksa bu derin manayı fark etmek için ciddi bir çaba sarf etmek mi gerekir? Bizim ülkemizde olmasa da Cuma gerçekten de İslam alemi için tatil…

Baş olmak yerine…

Baş olmak yerine…

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Mekân şartları gibi “zamanın şartları” da insanların, grupların ve toplumların, duygu ve düşünceleri üzerinde etkili olmaktadır. Hatta dinlerin bir takım uygulamaları üzerinde bile bu etki söz konusudur. İslam tarihinde zamanın şartlarından kaynaklı birçok fetvalara rastlamak mümkündür. Ekonomik buhranın olduğu bir…

Zalim kim?

Zalim kim?

İsmail Kartal
İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Hûd 11/113. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Devlet-i Âl-i Osmani parçalanmış, İslam âlemi tesbih taneleri gibi dağılmış, harim-i İslama şenaetli eller uzanmış. Ufukları zulmet bulutları kaplamış. Yeis sâri bir illet gibi bütün kalpleri sarmış.…

Ayasofya’nın çığlıkları

Ayasofya’nın çığlıkları

İsmail Kartal
İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Ey Habibullahın sevgisine mazhar olan muhib mabed. Ey Resulullahın müjdesine mazhar olan muştulu mabed. Ey Zat-ı pak-i risaletin gayesine mazhar olan mahzun mabed. Ne oldu sana? Asırlardır bir milletin iman ve İslam bayraktarlığının ilanı olan ezanların neden sustu? Medeniyetler beşiği…

Masum değiliz

Masum değiliz

İsmail Kartal
İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar isimli eserinde Risale-i Nur’un Kur’an’ın yedi nuruna, yedi rengine birden masadak olduğunu ve Mevlana Hazretlerinin Mesnevi-i Şerifine nazaran yedi cihetle kudsi ve şerif olduğunu belirtiyor. Yine aynı yerde Mesnevi’nin bir hakikate masadak olmasına rağmen kazandığı kudsiyet…