kur’an medeniyeti

Beden, bir ruh ister elbette…

Beden, bir ruh ister elbette…

Latest posts by Ersin Acar (see all)

İnsanlık maddeten hız kesecek gibi değil. Teknoloji baş döndürücü bir hızla almış başını gidiyor. Yeni bir icada henüz alışamamışken bir başka keşif bütün alışkanlıkları altını üstüne getirebiliyor. Avrupa ilim kefesini bir hayli doldurmuş durumda. Kurun-u uhrada binek hayvanlarla yolculuk eşref-i…

Şehr-i Ramazan

Şehr-i Ramazan

Mustafa Said İşeri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Ramazan her yıl bir sultan gibi gelir. Yeryüzünün yarısını, insanlığın beşte birini bir günde, belki bir anda değiştirir. Mülk ve melekûtuyla, şehadet ve gaybıyla kâinatın maneviyat iklimi değişir Ramazan ile… Ramazan bir rahmet, bir mağfiret, bir hürriyet, bir kurtuluş gibi…

Ayasofya’nın çığlıkları

Ayasofya’nın çığlıkları

İsmail Kartal
İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Ey Habibullahın sevgisine mazhar olan muhib mabed. Ey Resulullahın müjdesine mazhar olan muştulu mabed. Ey Zat-ı pak-i risaletin gayesine mazhar olan mahzun mabed. Ne oldu sana? Asırlardır bir milletin iman ve İslam bayraktarlığının ilanı olan ezanların neden sustu? Medeniyetler beşiği…