The Hollywood Effect

Abdülhamid Karagiyim

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Abdülhamid Karagiyim

Latest posts by Abdülhamid Karagiyim (see all)

BATI MEDENİYETİNİN BİZLERİ ne kadar etkisi altına aldığı bir sır değil. Belki yazının başlığı bile bu etki altında yazıldı. Burada “Hollywood”u sırf sembolik alıyorum. Maksadım yaklaşık iki yüz senedir zihin dünyamızın en mahrem alanlarını dahi ciddi bir biçimde tesiri altına alarak şekillendiren Batı medeniyetinin günümüzde sembolik taşıyıcısı olan sektörü nazara vermek. Yoksa yaşadığımız bu dehşetli kültürel dönüşümü elbette sadece sinema kanalından açıklayamayız. Bu işin bir … Okumaya devam et The Hollywood Effect

Beden, bir ruh ister elbette…

Latest posts by Ersin Acar (see all)

İnsanlık maddeten hız kesecek gibi değil. Teknoloji baş döndürücü bir hızla almış başını gidiyor. Yeni bir icada henüz alışamamışken bir başka keşif bütün alışkanlıkları altını üstüne getirebiliyor. Avrupa ilim kefesini bir hayli doldurmuş durumda. Kurun-u uhrada binek hayvanlarla yolculuk eşref-i mahlukatı rahatsız etmekte iken; şimdi son teknoloji hızlı araçların rahatı tartışılır durumda. Uzak mesafelerin yakınlaşmasının yanında daha nasıl hızlanırızın derdi insanı baştan çıkarıyor. Teknoloji göz alıcı … Okumaya devam et Beden, bir ruh ister elbette…

Şehr-i Ramazan

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Ramazan her yıl bir sultan gibi gelir. Yeryüzünün yarısını, insanlığın beşte birini bir günde, belki bir anda değiştirir. Mülk ve melekûtuyla, şehadet ve gaybıyla kâinatın maneviyat iklimi değişir Ramazan ile… Ramazan bir rahmet, bir mağfiret, bir hürriyet, bir kurtuluş gibi semadan iner. Habib-i Ekrem’in (ASM) “Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluştur” hadisini tefsir edercesine… Allah ezeli kelamında “Şehru Ramazan… Bakara 2/185” diyerek … Okumaya devam et Şehr-i Ramazan

Ayasofya’nın çığlıkları

İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Ey Habibullahın sevgisine mazhar olan muhib mabed. Ey Resulullahın müjdesine mazhar olan muştulu mabed. Ey Zat-ı pak-i risaletin gayesine mazhar olan mahzun mabed. Ne oldu sana? Asırlardır bir milletin iman ve İslam bayraktarlığının ilanı olan ezanların neden sustu? Medeniyetler beşiği olan bu toprakların en aziz misafiri, semavi övgülere mazhar olmuş bir kavim adına tevhidin ilanı olan ezanların neden duyulmuyor? O kutlu müjdeye mazhar olmak için … Okumaya devam et Ayasofya’nın çığlıkları