Tedai

Latest posts by Münir Şahin Ağaryılmaz (see all)

Güzel günler ve güzel sözlerin güzel kokuları vardır Ve dostlar gelir aklına her bir güzel seste, sözde, kokuda Dualarının kabulüdür bazen birisi bazen hepsi Kimi zaman sesler günleri güzel eder kimi zaman günler kokuları Güzeli en güzel yapan kadar güzel bir şey yoktur hakikatinde Dostun en güzel olduğu an ise dostların en güzeli söz konusudur Ondan konuşulurken güzelleşir ses, gün, koku Bir huzur kaplar içini … Okumaya devam et Tedai

Ötekileştirme

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

Uhuvvet Risalesinde, dokuz mâsum ile tek câninin bulunduğu gemiyi veya dokuz câni ile bir mâsumun bulunduğu gemiyi gark etmenin zalimlik olacağı belirtiliyor. Bu bölümle alaka kurmaya çalıştığım Eski Said Dönemi Eserlerinden Münazarat adlı eserde şu ifadeler yer alıyor: Zerrâtı günahkarlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i nazar hükûmetin hasenâtı seyyiâtına tereccuhudur. Uhuvvet Risalesi ile Münazarat’taki bu bölümleri zihnimde mezcettiğimde şu sonuçlara varıyorum: Bir topluluğun/şahsın bir … Okumaya devam et Ötekileştirme