Yakarış

Yakarış

Ey rahmeti gadabını geçen Rabbim!

Ahirin ahirindeyiz, İbrahim’in (AS) atıldığı alevlerdeyiz.

İbrahim’in (AS) ateşi dünyasını yakıyordu, bizim ateşimiz ahiretimizi yakıyor.

Koru bizi İbrahim (AS) gibi, bu fitne ateşlerinde serin ve selamette olalım.

Ey Gafur ve Tevvab olan Rabbim!

Fesad-ı ümmet asrındayız, Eyyüb’ün (AS) düçar olduğu hastalıklardayız.

Eyyüb’ün (AS) yaraları bedenini incitiyordu, bizim yaralarımız kalbimizi ve ruhumuzu öldürüyor.

Koru bizi Eyyüb (AS) gibi, bu manevi yaralardan şifa bulalım.

Ey Adl ve Hakem olan Rabbim!

Nefislerin zincirinden boşandığı bir dehrdeyiz, Yunus’un (AS) düştüğü bahrdeyiz.

Yunus’un (AS) denizi ve balığı dünyevi bedenini yutmuştu, bizim deniz ve hut’umuz ebedi hayatımızı yutuyor.

Koru bizi Yunus (AS) gibi, tevbe edelim isyan ve ihanetimizle nefsimize zulmettiğimiz için.

Ey Basir ve Muin olan Rabbim!

Şeytanların en büyük dam’ları kurduğu sondayız, Yusuf’un (AS) atıldığı kuyulardayız.

Yusuf (AS) sabrıyla kuyu ve hapisten kurtulup aziz oldu. Biz ise gaflet kuyularından, nefsin esaretinden kurtulamayıp zelil haldeyiz.

Koru bizi Yusuf (AS) gibi, sabredelim günah ve musibetlere, aziz olarak eğilelim dergâhına.

Ey Mütekellim ve Müntakim olan Rabbim!

Firavunların hükümferma olduğu andayız, Musa’ın (AS) büyüdüğü saraylardayız.

Musa (AS) yoldaşı Harun’la (AS) aştı denizleri, biz ise nefis ve şeytanlarla kaybolduğumuz yer dalalet vadileri.

Koru bizi Musa (AS) gibi, Kur’an yoldaşımız olsun, aşalım sana gelen yollardaki çukurları, keselim putlarımızı bakar misali.

Ey Vedud olan Allah’ım!

Mahşerin ortasında, sıratın üstündeyiz, Muhammed’e (ASM) atılan taşların önündeyiz.

Muhammed (ASM) ahlak ve marifeti ile gayret ve ubudiyeti ile hâkim kıldı dinini arza. Biz cehalet ve vefasızlığımızdan, hırs ve tamahımızdan, gaflet ve isyanımızdan ateş kuyularına koşarak gidiyoruz.

Koru ve razı ol bizden Habibin Muhammed (ASM) gibi, Sünnet-i Seniyyesine ve Ehl-i Beytine iktida edelim, yaşadığı Kur’an ahlakı ile ahlaklanalım, va’dini tamamlayıp âlemi nur-u Kur’an’la aydınlatalım.

İsmail Kartal
Latest posts by İsmail Kartal (see all)
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.