Bir, yüz binden büyüktür!

“Onlar ki gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Bakara 2/3” Allah bizden ne istiyor diye merak eden her ehl-i aklın, Kur’an’ın kapağını açtığında ilk karşısına çıkan mana yüklü bir ayettir bu. Allah, Kur’an’ın annesi olan Fatiha’dan sonra ilk olarak bu tarifiyle hitap eder bizlere. Daha ilk ayette iman, namaz ve sadaka, yani kendi malından harcama, ayrılmaz bir üçlü olarak sunulur … Okumaya devam et Bir, yüz binden büyüktür!

Şura ve meşveret ayetleri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin en önemli esaslarından biri de meşveret ve şuradır. Çünkü meşveret ve şura, Kur’an’ın ehemmiyetli bir emridir. Bu ehemmiyetin bir neticesidir ki Ebu Hureyre radıyallahu anh “Ben Resulullah’dan daha fazla arkadaşları ile istişare eden hiçbir kimse görmedim.” tanıklığını dile getirmiştir. Hakiki manada bir hürriyet, ihlas ve tesanüd ancak meşveret ve şura ile mümkündür. Bediüzzaman Said Nursi, şura ve meşveretin ihlas ve … Okumaya devam et Şura ve meşveret ayetleri