Esma-i Hüsna ve yıldızları isimlendirmek

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Mevcudat müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder. Düşünmek, konuşmak ve hıfzetmek… Adem’i (AS) ve onun varisi ademoğlunu halife yapan mu’cizevi sır Kur’an’da talim-i esma ile tabir edilir. İnsan Allah’ın mülkündeki varlıkları düşünerek “ilimle alır”, dile dönüştürerek “isimle ahzeder” ve hafızasında kaydederek “suretlerinin temessülüyle temellük eder.” Bu sebeple iç dünyamızı idrak ve ilmimiz genişliğince yeniden yeniye imar ve inşa ederiz. … Okumaya devam et Esma-i Hüsna ve yıldızları isimlendirmek

Bilinmeklik sırrı

İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Yokken daha hiçbir şey, sadece Ondan başka… O istedi olanların olmasını ve “ol” diyerek cemal ve kemalini görmek/göstermeyi irade etti. Kendi zatına mahsus olan muhabbet-i münezzehesi ile cemali ve kemali tecellilerine nazar etti, Hakîm-i Ezeli. İşte o muhabbetti, her şeyin hamuru olan madde-i aciniye. İşte tam orasıydı, varlığın vücut ve kemal yolculuğunun başlangıcı. O’nun ol demesi ile olacak olan tüm mevcudat ve mahlûkatın çekirdeğine, cemal … Okumaya devam et Bilinmeklik sırrı