Risale-i Nur’la Kur’an hizmetinde taksimü’l a’mal

Risale-i Nur’la Kur’an hizmetinde taksimü’l a’mal

Risale-i Nurları “netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım” diyerek tavsif eden Bediüzzaman, hayatını Kur’an hizmetine vakfederek ömür geçirmiştir. Risale-i Nur’un ilk eserlerinin yazılmasından itibaren taksimü’l a’mal kaidesini uygulamış ve ekser kitaplarını yanındaki katiplere yazdırmak suretiyle telif etmiştir. Barla hayatına…

Nur’un hizmetinde fakirliğin iftiharını yaşamak

Nur’un hizmetinde fakirliğin iftiharını yaşamak

Mahiyetimiz acz ve fakrdan yoğurulduğu için aslında dünyevi zenginliklerimiz fakirliğimizi izale etmez, çünkü bir gün her şeyimizi burada bırakıp gideriz. Saff-ı evvel Nur talebeleri ve ondan sonraki kuşak ağabeylerimiz maddi fakirliğin her türlüsünü yaşamışlardır. Bu imkânsızlıklar içinde ağır Kur’an hizmeti…

Haşir sabahında İsrafil’in (AS) ezanıyla uyanmak

Haşir sabahında İsrafil’in (AS) ezanıyla uyanmak

Yazmaktaki maksadım, Risale-i Nur’da ilgimi çeken bağlantılı meselelerde yaptığım kısa gezintileri sizlerle paylaşmaktır. İslam literatüründe İsrafil Aleyhisselamın sur üfürmesiyle meydana geleceği ifade edilen haşir çağırısına “Ezan-ı haşri işitip kalkacağım’’ diyerek farklı bir anlam yüklemiştir, Bediüzzaman Said Nursi. Dünya hayatındaki muvakkat imtihan…