Risale-i Nur’la Kur’an hizmetinde taksimü’l a’mal

Risale-i Nurları “netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım” diyerek tavsif eden Bediüzzaman, hayatını Kur’an hizmetine vakfederek ömür geçirmiştir. Risale-i Nur’un ilk eserlerinin yazılmasından itibaren taksimü’l a’mal kaidesini uygulamış ve ekser kitaplarını yanındaki katiplere yazdırmak suretiyle telif etmiştir. Barla hayatına baktığımızda bunun bir çok misallerini görürüz. Müsveddesi yazılan ilk eserin tebyiz edilmesi ve temize çekilen kitabın neşri için santral hizmeti gören Sabri ağabeyimize gönderilmesi, o … Okumaya devam et Risale-i Nur’la Kur’an hizmetinde taksimü’l a’mal

Ben Ömer’in kulağıyım

Ben onun başının iki yanında yer alan dış, orta ve iç olmak üzere üç bölümden meydana gelen denge ve işitme organıyım. Evet ben Ömer’in kulağıyım. Ömer bir süre önce çalıştığı şirketin yeni aldığı kompüterden hayli etkilenmiş. Belki bu kompüter harika işler yapabilir, ama benim yanımda bir beton karıştırıcısı kadar basit ve kabadır. Belki ben bir minyatürizasyon harikası olarak yaratıldığım için onu küçük görüyorum. Sanılmasın ki … Okumaya devam et Ben Ömer’in kulağıyım

Ben Ömer’in gözüyüm

Ömer’in vücudundaki organlardan hiç biri, yoğunlaştırılmış karmaşıklık yönünden benimle kıyaslanamaz. 25 mm çapında, 7-8 gram ağırlığında ve bir pinpon topundan daha büyük olmadığım halde 10 milyonlarca elektrik bağlantılarına sahibim. Ve aynı zamanda 1,5 milyon haberi birden idare edebilir ve güzelliğin bütün mertebelerini fark edecek bir kabiliyette yaratıldım. Ömer’in topladığı bilgilerin yüzde seksenini ben sağlarım. O beni minyatür bir televizyon cihazına benzetirse de ben bu benzetmeyi … Okumaya devam et Ben Ömer’in gözüyüm

Ben Ömer’in kalbiyim

Ben görünüş ve yapı itibariyle vazifeme göre hikmetle güzelce tasarlanmış ve bir ömür boyu durmadan çalışarak hizmet eden ve ligamat denilen bağlarla onun göğsü ortasında asılı olarak duran sıkılmış yumruk büyüklüğünde ve 300 gr ağırlında bir organım. Evet ben Ömer’in kalbiyim. Benim anatomime dikkat edilirse 15 santim uzunlukta, en geniş yerimden ölçüldüğümde 10 cm genişliktedir. Ben çok çalışan 4 odalı (hücreli) bir pompayım. Aslında iki … Okumaya devam et Ben Ömer’in kalbiyim

Risale-i Nurların neşir serencamı

Risale-i Nur, telifinden yirmi sene sonra teksir makinesi ile neşredilmiş ve otuz beş sene sonra da matbaalarda basılmaya başlanmıştır. İnşaallah bir zaman gelecek, Risale-i Nur külliyatı altınla yazılacak ve radyo diliyle muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzünü geniş bir dershane-i Nuriyeye çevirecektir. Tarihçe-i Hayatta yer alan yukarıdaki paragrafı şimdiye kadar eksik anladığımın yeni farkına vardım. Risale-i Nurların içinde gezinti yaparken yakaladığım ipuçlarını paylaşmak istedim. Daktilonun … Okumaya devam et Risale-i Nurların neşir serencamı

Risale-i Nurla buluşturan sevk-i ilahi

Risale-i Nur’un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkların ve dalâletlerin savletlerini kırması ve yüz binler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil yüzer ve binler hakikî mümin talebeleri yetiştirmesi, Muhbir-i Sâdıkın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuatla ispat etmiş ve ediyor, inşaallah daha edecek. Ve öyle kökleşmiş ki, inşaallah hiçbir kuvvet Anadolu’nun sinesinden onu çıkaramaz. Bediüzzaman Said Nursi’nin verdiği bu müjdeye mazhar olan … Okumaya devam et Risale-i Nurla buluşturan sevk-i ilahi