Tevhid

Kork! Zira, Allah var…

Kork! Zira, Allah var…

Latest posts by Ersin Acar (see all)

Hafız-i Kerim, havf damarını hayatı muhafaza için insanlığa vermiştir. Hayatını zindan etmek ve her an endişe ile yaşamak için ve habbeyi kubbe yapmak için değil elbet! Havf kelimesi geçince bir konuşmada veyahut bir yazıda veyahut bir sohbette; Risale-i Nur talebelerinin…

Hem hâkim, hem mahkum?

Hem hâkim, hem mahkum?

Aziz Muhammed Akkaya

Aziz Muhammed Akkaya

Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Aziz Muhammed Akkaya

Latest posts by Aziz Muhammed Akkaya (see all)

Sual: Zerreler birbirlerine hem hâkim hem mahkum neden olamaz veya birbirlerine hâkim ve mahkum olmadan bu işleri yürütemezler mi? Elcevap: Kainatta tesis edilmiş bu düzen ve intizam zerrelerin birbirlerini bildikleri ve ona göre hareket ettikleri fikrini insana getiriyor. Ve her…

Allah’a teslim ol!

Allah’a teslim ol!

Mehmed Solmaz

Mehmed Solmaz

Deribey.com da çalıştı..
Kamu yönetimi 4.sınıf öğrencisi..
Mehmed Solmaz

Latest posts by Mehmed Solmaz (see all)

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Bediüzzaman hazretlerinin bu ifadesi her zaman olduğu gibi yine dikkatimi çekti ve üzerinde ne kadar düşünsem, tefekkür etsem yine hakkıyla anlamakta aciz kaldığımı daha derinden hissettim. Hayatta hiç bir şey yoktur ki iman…

Tek başına

Tek başına

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir muhaverede gençler tarafından, cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında “Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız?” diye sorulan bir suale On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamı’nda genişçe yer veriyor. O dönem gençlerinin karşılaştığı bu hücumlara günümüz gençliği daha şiddetli…

Eflatun’un “idea düşüncesi” ve “Esma-i Hüsna”

Eflatun’un “idea düşüncesi” ve “Esma-i Hüsna”

İdeler nazariyesi Eflatun’un ilk defa Menon adlı diyaloğunda ortaya koyduğu, sonrasında olgunluk dönemi eserleri olan Symposion, Phaidon, Devlet ve Phadrios’da tekrar ele aldığı metafizik görüşünü yansıtan bir nazariyedir. Onun bu nazariyesi kendisinin epistemoloji ve ontoloji düşünceleri ile iç içedir. Bu…

Ben Ömer’in kalbiyim

Ben Ömer’in kalbiyim

Ben görünüş ve yapı itibariyle vazifeme göre hikmetle güzelce tasarlanmış ve bir ömür boyu durmadan çalışarak hizmet eden ve ligamat denilen bağlarla onun göğsü ortasında asılı olarak duran sıkılmış yumruk büyüklüğünde ve 300 gr ağırlında bir organım. Evet ben Ömer’in…

Sünneti görgü kuralları ile sınırlamamak

Sünneti görgü kuralları ile sınırlamamak

Allah’a iman ettiğini iddia eden herkes, Allah’a karşı sevgi besler ve yaratıcısının da kendisini sevmesini ister. Bu sevgiyi kazanmak isteyen herkes de, yollarını araştırmaya koyulacaktır. Hemen müjdelemeliyim ki, Allah’ın bizi nasıl seveceği sorunun cevabını biliyorum. Hazır olun! Allah’ın Resulüne uyarak…

Yıldızlar âleminde tecelli eden Esma-i Hüsna

Yıldızlar âleminde tecelli eden Esma-i Hüsna

Mehmed Solmaz

Mehmed Solmaz

Deribey.com da çalıştı..
Kamu yönetimi 4.sınıf öğrencisi..
Mehmed Solmaz

Latest posts by Mehmed Solmaz (see all)

Gökyüzü denilen yıldızlar âlemi kişinin açık alanda yukarı baktığında gördüğü, tüm gök cisimlerini çevrelediği gözlemlenen boşluk olarak nitelendirilir. Yeryüzü ve gökyüzü Allah’ın birbiriyle alakadar iki memleketidir. İki memleket arasında ehemmiyetli bir ilişki vardır. Zeminin maddi, manevi her türlü ihtiyacı gökten indirilir. Bediüzzaman…

Tevhid ile kazanılan karakter

Tevhid ile kazanılan karakter

Latest posts by Misafir Yazar (see all)

{Nurcan Kılıç} “Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. En’am 6/32” buyuruyor ayet-i kerime. Peki, bizler bu oyunun kurallarını bildiğimiz halde itimad ediyor muyuz, yoksa dünya meşakkatlerine dalıp oyun içinde oyun mu oynuyoruz? Fıtraten tevhid-i şuhud terbiyesi içinde olduğumuz bu hayatta, sahip olduğumuz…

“Benim” dediklerin gerçekten senin mi?

“Benim” dediklerin gerçekten senin mi?

Her şey O’na ait. Hani şu benim diye sahiplendiğin her şey. Ya da bir şey, bir kimse için kendisinin diye vehmettiğin. Bu vehmin ve onun gibi daha binlerce duygunun takılı olduğu “sen” O’na aitsin. Duygularının yansımalarındaki lezzetler, güzellikler hep O’nun. Bir bahar…

Şura ve meşveret ayetleri

Şura ve meşveret ayetleri

Mustafa Said İşeri

Mustafa Said İşeri

okur, düşünür, yazar, sever, gezer, arar...
okur lakin beddua ve lanet değil,
düşünür lakin bencilcesini değil hikmetlicesini,
yazar lakin yazarlık taslamaz,
sever lakin nur saçanı ve elemsiz lezzet vereni,
gezer lakin aylak aylak değil seyr ve fikr merakına,
arar lakin ebediyet mührü olanı ve beka bulanı,
cehalet çöllerinde hakikat ab-ı hayatına susamış bir yolcu gibi...
http://www.hakikatarayisi.com
Mustafa Said İşeri

Latest posts by Mustafa Said İşeri (see all)

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin en önemli esaslarından biri de meşveret ve şuradır. Çünkü meşveret ve şura, Kur’an’ın ehemmiyetli bir emridir. Bu ehemmiyetin bir neticesidir ki Ebu Hureyre radıyallahu anh “Ben Resulullah’dan daha fazla arkadaşları ile istişare eden hiçbir kimse…