Cinayeti gördüm

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Her tarafta kan kokusu, çığlıklar, cinayetler ve ölümler… Cinayetleri işleyenler, cinayete maruz kalanlar, görenler ve göremeyenler, çığlıkları işitenler ve işitemeyenler. Cinayet sadece topla, tüfekle, bıçakla vb. ile mi işlenir? İnsan söz ile de cinayet işlemez mi? Söz bazen silah gibi tesir etmez mi? Hem de söz ile işlenen cinayeti çoğu zaman görmek mümkün olmamaktadır. Ne yazık ki yaşayan ölülere yas tutulmuyor. Sözle işlenen cinayeti görmeyip … Okumaya devam et Cinayeti gördüm

Arılar ve biz

Latest posts by Tevfik Ertem (see all)

Arı dediğimizde zihnimizde ilk beliren şey, bal yapabilen ve uçabilen minik böceklerdir. Türkçe isimlendirmelerini “arı” kelimesinin önüne sıfatlar ekleyerek yapmışız. Bu sıfatlara örnek eşek, işçi, kraliçe, sarı, tüylü, yaban vb. Latince isimlerine baktığımızda zar kanatlılar takımına ait bu böceklerin aslında birbirinden çok farklı türler olduğunu görüyoruz. Uzun uzun arılardan bahsederek bir biyoloji yazısı yazmak gibi ne bir niyetim ne de bilgi birikimim var. Sadece izlediğim bir eşek … Okumaya devam et Arılar ve biz

Denge

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Her inanç ve düşünce sisteminin kendi içinde tutarlı, kendine has prensip ve kaideleri bulunmaktadır. Belki de bir inanç ve düşünce sistemini “sistem” yapan kendine ait kaide ve kurallardır. Ancak bu kurallardan birisi tek başına sistemin tamamı yerine geçmemekte, diğer kurallar ile birleşerek bütünü ortaya çıkarmaktadır. İki farklı düşünce sisteminin bazı kurallarında benzerlik olması da birinin diğerinin yerine ikame edilebileceği anlamına gelmemektedir. “İslam düşünce sistemi” de … Okumaya devam et Denge

Tercihini yap

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

İnsan bedenine iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için ihdas edilen kuvvetler vardır. Bunlar kuvve-i şeheviye-i behimiye, kuvve-i sebuiye-i gadabiye ve kuvve-i akliye-i melekiyedir. Her bir kuvvenin ifrat, tefrit ve vasat olmak üzere üç mertebesi ve her bir kuvveden de murat edilen gayeler vardır. Bunların içerisinde insanı diğer hayat sahiplerinden ayıran ve diğer yaratılmışlardan üstün olmasını sağlayan kuvve, kuvve-i akliye-i melekiyedir. Kuvve-i akliye-i melekiyeden murad olan gaye, … Okumaya devam et Tercihini yap

Menfi ihtilaf

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Bediüzzaman ihtilaf kavramına, çoğunlukla zihinlerde canlanan menfi anlamından farklı olarak yaklaşmakta, müspet ve menfi yönlerinden bahsetmektedir. Genel bir bakışla müspet ihtilaf yaratılıştan kaynaklanan farklılıkları kabul etmek anlamına gelirken, menfi ihtilaf ise farklılıkları kabul etmeyip farklı düşüncelere savaş açmak anlamına gelmektedir. Bediüzzaman “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadisinde, rahmet olarak bahsedilen ihtilafın müspet ihtilaf olduğunu izah ettikten sonra, menfi ihtilafın bunun dışında kaldığını ve hadis nazarında merdut olduğuna … Okumaya devam et Menfi ihtilaf

Müsbet ihtilaf

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerine baktığımız zaman onun toptancılık ve genellemelerden kaçındığını görmekteyiz. Her hangi bir meselede bu böyledir deyip kestirip atmak yerine, meselenin müspet ve menfi, mecazi ve hakiki yönlerini tespit edip, kullanım alanlarına ve kullanım şekillerine göre izahatta bulunmaktadır. Yani kavramlara nötr olarak yaklaşmakta, neticeleri ve kullanım veçhelerini ön plana çıkartmaktadır. İhtilaf konusunda Uhuvvet Risalesi’nde yer alan “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadisini şöyle yorumlamıştır. Hadisteki … Okumaya devam et Müsbet ihtilaf