“Nasıl”da kaybolmak!

Sabit değişkenli yaratılan alemden bahsedilmişti yeknesak istimrar yazısında. Yani birbiri ardına yaratılan alem hep aynıymış gibi geliyor akıl ölçeğimize. Bu sabit değişkenli yaratılışla, alemde nizam ve intizam muhafaza ediliyor, yaşanabilir en güzel alem bizlere sunuluyor. Ancak  insan kendisine alet olarak verilmiş akıl ölçeğiyle bakmaya mahkum ederse kendisini, “Her şey aynıdır” der ve geçer. Her şeyi küçültür, hiç eder ehemmiyetsizce. Dün bugünle aynı, bugün yarınla aynı … Okumaya devam et “Nasıl”da kaybolmak!

Tavsiye mektubu

Latest posts by Ersin Acar (see all)

Aziz, sıddık, fedakar kardeşlerim; Malumunuz sınavlar bitiyor ve siz değerli kardeşlerimizin bir çoğu okuma programından sonra tatil için ailelerinizin yanına gidiyorsunuz veyahut gideceksiniz. Yalnız, bilirsiniz ve biliniz ki; kulluk vazifesi tatil dinlemiyor ve insanların gaflet zamanı bizlere daha fazla say-i gayret gerektiriyor… Ben kusuratım ile beraber bu zaman diliminde -neler yapılabilir konusunda- biraz fikir teatisinde bulunmak istedim. Aşağıdaki maddeler biraz tecrübe biraz da abilerimizden öğrendiklerimizin … Okumaya devam et Tavsiye mektubu

Bir hayalim var…

İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Bir hayalim var istikbalde Nur’un zulmete galebe ettiği günlere dair… İnayetin çağlayarak üzerimize geldiği günlere dair… Fecrin ufkuyla beraber sulh-u umuminin tesis ve teminine dair… Bir gün elbet doğacak şems-i hakikat, sâri illet olan istibdat hükümferma olmayacak. Kalbler uhuvvet ve tesanüdle ittihad edecek hak üzere. Dur diyecek nesl-i cedid, ey cellad-ı sehhar gayrı yeter. Buradan öte yol yok sana. Asırlardır kederli kalblerden tebahhur eden ızdıraplarla hâsıl … Okumaya devam et Bir hayalim var…

Zaman olgunlaştırıyor insanoğlunu

Beşer vakit geçtikçe uyanıyor, aydınlanıyor derin ve deliksiz gaflet uykusundan. Bu uyanışa sebep kâh bir insanoğlu, kâh yaşadığı mühim bir menkıbe, kâh bir hazin ebediyete geçiş. Beşer uyanıyor ve idrak ediyor, bulanık vaziyetteki iç dünyası berraklaşıyor. Ruhunun derinliklerinde volta atıyor sükûnet. Özüne, yaradılışına, varoluş gayesine, istikametine geri dönüşümünü gerçekleştiriyor. Sessiz çığlıkları, figan ve feryatları, yüreğini dağlayan sayısız ızdıraplarını süpürüyor gönlünün kirlenmiş sokaklarından. İzleri silinmiyor, kalıyor … Okumaya devam et Zaman olgunlaştırıyor insanoğlunu