akıl

Müzakere-01: Akıl-Esmâ ilişkisi ve hakikate giden üç yola etkisi

Müzakere-01: Akıl-Esmâ ilişkisi ve hakikate giden üç yola etkisi

Abdülhamid: Yirmi Dördüncü Söz’ün İkinci Dal’ının sonunda geçen şu bahis: İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş, yalnız kamer âyinesinde bir gölgesini görüyor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle…

“Nasıl”da kaybolmak!

“Nasıl”da kaybolmak!

Sabit değişkenli yaratılan alemden bahsedilmişti yeknesak istimrar yazısında. Yani birbiri ardına yaratılan alem hep aynıymış gibi geliyor akıl ölçeğimize. Bu sabit değişkenli yaratılışla, alemde nizam ve intizam muhafaza ediliyor, yaşanabilir en güzel alem bizlere sunuluyor. Ancak  insan kendisine alet olarak…

Yeknesak istimrar

Yeknesak istimrar

Kainatın yaratılışında, Allah -kullarına ayrı bir rahmet eseri olarak- sürekli yaratılışı tekrar suretinde yapmaktadır. Yani yaratılan her şey an be an tekrar, yeni ve birbirinin aynı suretinde yaratılıyor. Biraz pencereyi daralttığımızda yani yıllara baktığımızda, her yıl yaratılan kiraz meyvesi birbirinin…

Tercihini yap

Tercihini yap

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

İnsan bedenine iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için ihdas edilen kuvvetler vardır. Bunlar kuvve-i şeheviye-i behimiye, kuvve-i sebuiye-i gadabiye ve kuvve-i akliye-i melekiyedir. Her bir kuvvenin ifrat, tefrit ve vasat olmak üzere üç mertebesi ve her bir kuvveden de murat edilen…

Yegane formül: Hikmet

Yegane formül: Hikmet

Latest posts by Ersin Acar (see all)

Hikmet akla uygunluk gibi kısa bir tanımla beraber mana düzleminde ilahi gaye gibi şümullü bir anlamı da vardır. Kuvve-i akliyenin vasat mertebesi olan hikmet, aklın en akıllıca kullanım safhasıdır. Akla gelecek olursak; doğru ve yanlışı ayırt etmemize yarayan -hakka taraf…

Aklın insaf abdesti

Aklın insaf abdesti

Abdülhamid Karagiyim

Abdülhamid Karagiyim

vukufiyet'ten niyetimiz şu duanın kapsama alanına girmektir:
Şu risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Abdülhamid Karagiyim

Şahsi olsun, beraberce olsun Risale okumalarımızda sık sık şöyle bir durumla yüz yüze geliriz. Üstadın Risalelerde içtimai hayata dair tespit ettiği o kuşatıcı düsturları okuduğumuzda akıl, kalp ve ruhumuzda bir tasdik uyanır da, bugünkü toplum hayatının bu düsturlardan ne derece…