Cıss

Latest posts by Destan Şahlan (see all)

ÇOCUĞA SÖYLENEN “CISS”LAR kadar fıtrilikten uzağız anlaşılan. Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) evinde (dikkat edin devrinde demiyorum) bir çocuğa yasak olacak ve çocuğun kendisine yahut oynadığına zarar verebileceği eşyalar var mıydı? Çocuk bir yaşına girer girmez belki öncesinden hareketlenmeye ve keşfe başlıyor. Nesneleri canlı-cansız cisimleri tanımaya –bilhassa ağızına götürerek– çalışıyor. Herkesçe malum evet çok tatlı, eğlencelik manzaralar görüntü ve durumlar sergiliyor. Ve aslında pek çok tehlikeyi atlatıyor, … Okumaya devam et Cıss

Burada hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz

Bir gün sosyal medyada gördüğüm bir cümle yaşadığım yer mahiyetiyle de beni düşünmeye sevk etti. Manasının çok derin olduğu aşikardı fakat tam olarak ne demek isteniyordu. Bunun için ilk önce bu cümlenin ne amaçla hangi makamda söylendiğine dair bir araştırma yapmam gerekti. Araştırmamın sonucunda şu bilgilere ulaştım: Osmanlı mekteplerinde her çocuk ilgi alanı ve yeteneğine göre değerlendirilip ona göre eğitiliyordu. Bütün öğrencilere standart dersler verilmiyordu. … Okumaya devam et Burada hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz

Çalışıyor(muy)uz, ama nasıl?

Biz insanlar bu dünya alemine belirlenmiş bir amaç için gönderilmişiz. Bu nedenle de her insanın sorumlu olduğu imtihanı aynıdır. Aslını ve yaratıcısını bulmak onun yönlendirdiği yolda ilerlemek ve yanlış dediklerinden kaçınmakla sorumludur. İşte bu nedenle yaratılışı gereği insanlar dünyada çalışmak zorundadırlar. Bu dünyaya tembellik etmek ve rahat yaşamak için gelmemişlerdir. Kişilik ve karakter özelliklerimiz farklı olarak yaratılmış olsa da insanlar aynı sınava farklı şekillerde çalışır; bu … Okumaya devam et Çalışıyor(muy)uz, ama nasıl?

Karşılıksız sevgiye sahip misin?

Aziz Muhammed Akkaya

Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Aziz Muhammed Akkaya

Latest posts by Aziz Muhammed Akkaya (see all)

Çocukları, ağaçları kabul ettiğiniz gibi kabul edin -şükran hisleriyle, çünkü onlar bize nimettirler- fakat onlardan beklentileriniz ve onlar üzerinde arzularınız olmasın. Ağaçların değişmesini beklemezsiniz, siz onları oldukları gibi seversiniz.                                                                         … Okumaya devam et Karşılıksız sevgiye sahip misin?

Bütün mahlûkatın ortak ve fıtrî dili: Lisan-ı hâl

Hasan Bulut

Latest posts by Hasan Bulut (see all)

Lisan-ı hâl, sözlüklerde “hâl dili” olarak geçer. Hâl kelimesi ise “vaziyet, görünüş, tavır, suret, keyfiyet” anlamlarına gelir.[1] Yani “Bir şeyin görünüşü ile bir mana ifade etmesi”dir.[2] Yine başka bir tarifte ise “Akılları gözlerinde olan avama ders veren fiil”[3] olarak geçmektedir. Bediüzzaman’ın kardeşi ve aynı zamanda Arabça telif edilen İşaratü’l-İ’caz tefsirinin mütercimi olan Abdülmecid Nursî, İşaratü’l-İ’caz’daki Bakara Suresi’nin tefsirinin bir bölümünde geçen “Cenab-ı Hakkın tecellisine mizan … Okumaya devam et Bütün mahlûkatın ortak ve fıtrî dili: Lisan-ı hâl

Fikrimiz ne durumda?

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

İnsan fıtratı gereği sosyal bir varlık olması sebebi ile bir gruba ve topluluğa ait olmak en temel ihtiyaçlarından birisidir. Klasik sosyoloji kuramlarına göre de; insanın kendine ait olarak görmüş olduğu en ferdi gözüken “olgu” bile aslında o ferdin kendine ait değildir. Ait olduğu grubun ve topluluğun değerlerinden ve kültürlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum sosyolojide “Ne ki? Kişiseldir; O, kişisel değildir” şeklinde ifade edilir. İslam’ın fıtrat dini … Okumaya devam et Fikrimiz ne durumda?