Emanete sahip çıkmak

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Cenab-ı Hak “insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan” beşeri, “şecere-i kâinatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek” insana ehemmiyet verdiğini göstermektedir. İnsan, hilafet ve emanet ile mükerrem olması, Rububiyetin külliyet-i şuununa şahit olması, kesret dairelerinde vahdaniyet-i İlahiyeye dellallık etmesi ve ekser mevcudatın … Okumaya devam et Emanete sahip çıkmak

Anadolu’ya açılmak

Mehmet Kaplan

Süleyman Demirel Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Din Sosyolojisi
Mehmet Kaplan

Latest posts by Mehmet Kaplan (see all)

Mekânın, insanın düşünce yapısına ve karakterine etkisi muhakkaktır. Düşünce tarihi boyunca Aristo’dan İbn-i Haldun’a, Montesquieu’den Le Play’e kadar birçok düşünür mekânın tesiri üzerinde çalışmalarda ve tespitlerde bulunmuştur. “Coğrafyacı ekol” olarak bilinen yaklaşım, mekânın, sosyal yaşantı, kültür ve insan davranışları üzerindeki etkisine yoğunlaşmışlardır. İklimin, bitki örtüsünün, yeryüzü şekillerinin, topoğrafyanın uygarlık ve insan toplulukları üzerinde ki etkileriyle ilgilenmişlerdir. Bediüzzaman hazretleri de “İnsanların sıfatlarında, tabiatlarında, ahvâlinde zaman ve … Okumaya devam et Anadolu’ya açılmak

Masum değiliz

İsmail Kartal

Latest posts by İsmail Kartal (see all)

Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar isimli eserinde Risale-i Nur’un Kur’an’ın yedi nuruna, yedi rengine birden masadak olduğunu ve Mevlana Hazretlerinin Mesnevi-i Şerifine nazaran yedi cihetle kudsi ve şerif olduğunu belirtiyor. Yine aynı yerde Mesnevi’nin bir hakikate masadak olmasına rağmen kazandığı kudsiyet ve şerafetle Mevlevilerden başka ehl-i kalbin de ölümsüz bir mürşidi olduğunu, Risale-i Nur’un ise yedi cihetle kazandığı kudsiyet ve şerafetle ehl-i hakikate baki bir rehber … Okumaya devam et Masum değiliz